Noslēgušies 2022. gada kustības “Dažādībā spēks” atbalsta pasākumi

Laika posmā no 2022. gada 8. novembra līdz 1. decembrim, Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku īstenoja atbalsta pasākumus jeb praktikumus darba devējiem, kuri 2022. gadā veica kustības “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumu.

Organizējot praktikumus, veikta kustības dalībnieku aptauja par tēmām, kuras darba devējiem šajos apstākļos ir aktuālas. Katra darbavieta ir unikāla – katrai ar savas priekšrocības, bet ikvienā atrodamas arī lietas, pie kurām nepieciešams strādāt, lai veicinātu dažādības vadības un iekļaujošas darba vides veidošanu. Lai gan darba devēju izvēlētās tēmas bija atšķirīgas, tādas tēmas kā motivācijas paaugstināšana, darba un privātās dzīves līdzsvars un attālināta darba vadīšana vēl aizvien vērojamas kā aktuālākās.

Kopā 6 praktikumos piedalījās 59 dalībnieki, kuri pārstāvēja 8 organizācijas, no kurām 2 pārstāvēja valsts un pašvaldības iestādes, 4 pārstāvēja uzņēmumus un 2 pārstāvēja valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības. Par dažādības vadību vislielākā interese bija vērojama no vidējā līmeņa vadītājiem, kuri praktikumos bija 78% no kopējā dalībnieku skaita. No 59 dalībniekiem 46 bija vidējā līmeņa vadītāji, 3 –  augstākā līmeņa vadītāji un 10 – darbinieki.

Praktikumus vadīja kustības eksperte dažādības vadības jautājumos Rasma Pīpiķe un eksperte pretdiskriminācijas jautājumos Sigita Zankovska-Odiņa, savukārt  ieskatu pakalpojuma dizainēšanā sniedza Dizaina biroja “H2E” radošā direktore Inguna Elere.

Praktikumos ar labo praksi dalījās kustības “Dažādībā ir spēks” laureāti – VAS “Latvijas Loto” Korporatīvās atbildības un kvalitātes vadības daļas vadītāja Paula Podoļska, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Personāla projektu vadītāja Sanita Šaitere, SIA “Paulig Latvia” pārstāve Margarita Aļabjeva-Vaišļa, SIA “SCHWENK Latvija” valdes locekle Evita Goša, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” PRM apkalpošanas grupas vadītājs Guntis Leimanis un SIA “Reitan Convenience Latvia” (Narvesen un Caffeine) valdes locekle Dace Dovidena un Ilgtspējas un projektu vadītāja Natalja Arbeitere.

Darba devēju pozitīvās atsauksmes apliecina izpratni,  ka iekļaujoša vide un dažādība ir resurss un virzītājspēks attīstībai. SIA “DPD Latvija” vecākā personāla speciāliste Gunda Laizāne par ieguvumiem, piedaloties atbalsta pasākumos: “Dažādībā ir spēks“ atbalsta pasākumi dažādības vadības jautājumu aktualizēšanai ir vērtīgi un “DPD Latvija” uzņēmuma vidē esam šo iespēju izmantojuši. Šī gada novembrī apmeklētie praktikumi īpaši uzrunāja uzņēmuma vidējā un augstākā līmeņa vadītājus. Kolēģi īpaši novērtēja mācību lektoru entuziasmu un atraktivitāti. Esam pārliecināti, ka mācībās iegūtās zināšanas stiprinās uzņēmuma kopējo kompetenci dažādības vadības jomā.”

SIA “Liepājas RAS” administratīvā direktore Inese Brūdere arī sniegusi atgriezenisko saiti: “Jaunākajam mūsu darbiniekam ir 25 gadi, savukārt vecākajam – 72 gadi. Tāpat arī darbinieku darba stāžs ir no 6 mēnešiem līdz 22 gadiem. Tādējādi, mūsu darbinieku dažādās, atšķirīgās paaudzes ir nozīmīgs dažādības vadības aspekts. Tāpēc ar lielu prieku izmantojām iespēju piedalīties “Dažādībā ir spēks” apmācībās. To laikā guvām priekšstatu un pilnveidojām zināšanas par iekšējo aizspriedumu atpazīšanu un novēršanu, dažādu paaudžu sadarbību darba vidē, dažādības vadību un pretdiskrimināciju. Darbinieki secinājuši, ka dažādības vadība ir rīcība, par ko esam atbildīgi mēs katrs, un vairākkārt uzsvēra nepieciešamību turpināt šāda veida apmācības.”

Kustības “Dažādībā ir spēks” mērķis ir veicināt toleranci pret dažādo Latvijas uzņēmumos un darba tirgū kopumā, kā arī Latvijas iedzīvotājos veidot izpratni, ka dažādība ir resurss. Kustība izveidota  2018. gadā, un šobrīd tā pulcē jau 124 darba devēju no visas Latvijas.

Kustība “Dažādībā ir spēks” un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

  • Share :