Laureāti: Latvijas Samariešu apvienība

Saruna ar Andri Bērziņu, Latvijas Samariešu apvienības direktors

 

Kas bija noteicošais, kāpēc 2018. gadā nolēmāt veikt pašnovērtējumu savā organizācijā?

“Vēlējāmies uzklausīt novērtējumu “no malas” un saprast, kā varam darīt lietas labāk un uzlabot darba vidi un sajūtas saviem darbiniekiem ikdienas darbā, jo darbs, ko viņi veic ir sarežģīts, atbildīgs un būtisks daudzu cilvēku ikdienas dzīvē. Esam arī iepriekš sekojuši laikam un attīstībai tehnoloģiju izmantošanas jomā, bet to visu izmantojam darbinieki ikdienas rutīnas atvieglošanai. Mums, cilvēku aprūpē nav neviena dokumenta un tas aprūpētāju darbu būtiski atvieglo.”

 

Vai organizācijas iekšienē ir kaut kas mainījies pēc balvas saņemšanas? Vai esiet ieviesuši kādus uzlabojums jau drīz pēc ekspertu ieteikumu saņemšanas?

“Esam uzsākuši apzināt iespējas veikt vairākus uzlabojumus, kā arī veikt darbinieku aptaujas, lai noskaidrotu darbinieku apmierinātību ar darba vidi un uzklausīt darbinieku ieteikumus, jo tikai darbieki vislabāk zina, kas viņiem nepieciešams, lai justos komfortabli veicot savus pienākumus.”

 

Kas ir lielākais dzinulis pārmaiņu ieviešanai Jūsu organizācijā?

“Latvijas Samariešu apvienības lielākā vērtība ir mūsu darbinieki, kuri ikdienā, veicot lielus un mazus darbus, strādājot no sirds, nes Latvijas Samariešu apvienības vārdu un palīdz cilvēkiem dzīvot. Mūsu darbs ir vairāk nekā tikai darbs, tā ir misijas apziņa, vēlme darīt labu (lai arī ikdienā darbs ir grūts un smags), palīdzēt citiem. Bez mūsu darbiniekiem un brīvprātīgajiem tas nenotiktu. Tāpēc, veicot uzlabojumus ikdienas darba procesos, uzlabojas arī darba apstākļi darbiniekiem, līdz ar to arī darba kvalitāte. Citreiz tās ir nelielas un nereti ārēji uzreiz maz pamanāmas pārmaiņas, tomēr mazāks zobrats iegriež lielāku zobratu un procesi sokas labāk.”

 

Kāpēc Jūs ieteiktu organizācijām, uzņēmumiem un valsts pārvaldes institūcijām pieteikties un veikt pašnovērtējumu?

“Tā ir iespēja paskatīties uz savu darbu no malas un, iespējams, pat jau paša pašnovērtējuma procesā ieraudzīt lietas, kuras jau šodien var sākt veikt labāk.”

 

Ja Jums būtu jāraksturo sava organizācija dažādības vadības kontekstā – kā Jūs to raksturotu?

“Vēlme un spēja palīdzēt ir tas, kā dēļ mēs – samarieši – pastāvam un esam kopā. Katrs no mums palīdz savā vietā un veidā – vai tas ir profesionālis vai brīvprātīgais, vai tas ir vadītājs vai aprūpētājs. Samarieši ir kopā, lai pabarotu, apkoptu un atbalstītu līdzcilvekus krīzes brīdī. Arī – lai veidotu jaunus pakalpojumus un ieviestu radošus risinājumus, kā rezultātā dzīve mūsu Latvijā kļūst drošāka, gaišāka un stabilāka. Un tikpat cik dažādi ir mūsu pakalpojumi, tikpat dažādi esam mēs – dažādos vecumos, ar dažādām dzīves pieredzēm un izglītībām, reliģiskām un etniskām piederībām. Latvijas Samariešu apvienība ir vieta, kur labas domas pārtop labos darbos. Un tas mums ir galvenais. Nešķirojot cilvēkus pēc kādiem noteiktiem rādītājiem. Tādu mēs šo organizāciju esam veidojuši un tādēļ jau vairāk nekā 25 gadus, katru dienu vairāki simti Samariešu – darbinieki, biedri un brīvprātīgie – katrs dara kādu lielu vai mazu, redzamu vai šķietami neredzamu darbu, lai labas domas pārvērstu labos darbos un padarītu pasauli ap mums labāku. “Savs ir tas, kas ir priekš cita. Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs, pastāvēs, kas pārvērtīsies.” Lai gan šīs rindas mūsu dižais dzejnieks un filozofs Rainis rakstīja 1909. gadā trimdā, Kastaņjolā, tās ir tikpat aktuālas arī šodien. Protams, Rainis, rakstot šos vārdus, nedomāja par Samariešu kustību. Taču droši varam teikt, ka samarieši šīs rindas var bez bažām ņemt par savu ikdienas darba moto.”

  • Share :