Laureāti: SIA SilJa

Saruna ar Silvu Jeromanovu-Mauru, SIA SilJa vadītāju

 

Kāpēc Jūs ieteiktu organizācijām, uzņēmumiem un valsts pārvaldes institūcijām pieteikties un veikt pašnovērtējumu?

“Tas ir izaugsmes un attīstības priekšnoteikums.”

 

Kas bija noteicošais, kāpēc 2018. gadā nolēmāt veikt pašnovērtējumu savā uzņēmumā?

“Mēs regulāri veicam pašnovērtējumus, cenšamies to darīt visos iespējamos “mērījumos”, jo tikai tā var zināt, kur mums vēl jāpiestrādā, kāda ir mūsu kopējā konkurētspēja, ne tikai savā nozarē un biznesa sektorā, bet vispār.”

 

Ja Jums būtu jāraksturo savs uzņēmums dažādības vadības kontekstā, kā Jūs to raksturotu?

“Ja par SilJa, noteikti mēs esam dažādi dažādos kontekstos, jo esam citādi – tas nozīmē, ka biznesa mērķi un stratēģija ir citāda, visbiežāk tai ir vairāk sociāls nevis biznesa raksturs. SilJa ir pārstāvēta visos Latvijas reģionos un tur ļaudis ir dažādi – Latgales birojā mēs sarunājamies latgaliski, mūsu kolektīvā ir darbinieki, kas uzņēmumā ieguldījušies jau vairāk kā divdesmit gadus, un mums ir darbinieki, kuri ir jaunāki par uzņēmumu. Mums ir dažādu tautību cilvēki, mums ir meitenes, kas tirgo traktorus un rezerves daļas un mums ir puiši, kas radoši darbojas dārzkopības, ziedu sektorā.”

Vai organizācijas iekšienē kaut kas ir mainījies pēc balvas saņemšanas? Vai esat ieviesuši kādus uzlabojumus jau drīz pēc ekspertu ieteikumu saņemšanas?

“Jā, noteikti, tādēļ arī piedalāmies šādos pasākumos. No konkrētā projekta lielākais ieguvums ir citu uzņēmumu pieredzes iegūšana un labas biznesa prakses uzklausīšana.”

 

Kas ir lielākais dzinulis pārmaiņu ieviešanai Jūsu uzņēmumā?

“Pirmkārt jau tas, lai man pašai būtu interesanti, jo 25 gadus esot biznesā, tikai pastāvīgās pārmaiņās esot, var attīstīties un augt, būt interesantiem darba devējiem, īpaši jaunajai paaudzei. No 2 cilvēku uzņēmuma izaugt līdz uzņēmumam ar vairāk kā 50 darbiniekiem ar vairākām filiālēm nevar bez pārmaiņu ieviešanas. Patiesībā tās pašas ieviešas – mums tās ir tikai jāvada un tāpēc mēs nolēmām pievienoties kustībai “Dažādībā ir spēks”.”

  • Share :