Spēkastāsts: Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”

Saruna ar Ivaru Balodi, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētāju

 

Būt darba devējam jomā, kas iestājās par cilvēku ar īpašām vajadzībām liek domāt, ka Jūsu birojā ir tikai cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā ir patiesībā?

“Apvienībā Apeirons patiešām strādā visdažādākie cilvēki, gan pēc vecuma pazīmes, gan pēc veselības stāvokļa, gan reliģiskās pārliecības un citām būtiskām pazīmēm. Zināmā mērā to nosaka arī pati organizācijas filosofija – Invalīdu un viņu draugu apvienība. Uzskatam, ka tieši dažādība ir mūsu organizācijas panākumu atslēga, jo pārrunājot kādu problēmu vai risinājumu no dažādiem viedokļiem, tiek atrastas labākās alternatīvas. Dažādībā ir spēks, tomēr šajā situācijā ir jābūt prasmīgam vadītājam, kurš spēj moderēt dažādos viedokļus un spēj redzēt racionālākos risinājumus. Ir jāprot pieņemt lēmumus, kuri būtu pieņemami visiem iesaistītajiem, kā arī motivēt cilvēkus to izpildei.”

 

Vai var teikt, ka cilvēki un to dažādība, patiesībā, ir resurss Jūsu organizācijai, vai variet formulēt principus, kurus ievērojiet saistībā ar dažādu grupu cilvēku nodarbināšanu un iesaisti Jūsu sfērā vai organizācijā?

“Dažādība noteikti ir resurss, tādejādi mēs nevaram iegrimt rutīnā. Mums ir nepārtraukta viedokļu apmaiņa un kā nevalstiskai organizācijai, mums tas ir ļoti svarīgi. Nevalstiskā organizācijā liela nozīme ir brīvprātīgo darbam, kura, tāpat kā algotiem organizācijas biedriem ir noteikti savi principi, kurus jāievēro:

  • Pieņem savādāko
  • Nekritizē
  • Viens nav karotājs, pārrunā iespējamos risinājumus ar kolēģiem
  • Tu neesi viens, tu esi komandas daļa
  • Tu esi atbildīgs par savu darbību”

 

Ko ieteiktu cilvēkiem, kuri vēlās kļūt par darba ņēmējiem, bet, iespējams savu, it kā trūkumu pēc, nav spēruši šo drosmīgo soli. Kā rīkoties, kā kļūt nodarbinātiem un noderīgiem darba vidē?

“Pirmkārt, varu ieteikt – UZDRĪKSTĒTIES! Saprast, ka tieši Tu esi vērtība un tieši Tevī ir tādas īpašības un vērtības, kuras sabiedrībā ir vajadzīgas. Otrkārt. Par savu dzīvi esi atbildīgs tieši Tu pats. Neviens cits Tavā vietā neizlems un nepieņems Tavai dzīvei svarīgus lēmumus. Tu esi, kurš var mainīt savu dzīvi!”

 

Lūdzu miniet to, ko vēlētos papildus pateikt par šo tēmu, bet to nebija iespējams ietvert, atbildot uz jautājumiem. Kāds novēlējums, uzmundrinājums, ieteikums, padoms.

“Dažādība skan vienkārši, tomēr tas ir ārkārtīgi sarežģīts un komplicēts process, kuram ir nepieciešamas zināšanas un labas vadības spējas. Ir nepieciešamas papildus zināšanas dažādības niansēs un aiz katra darbinieka jāsaredz personība ar saviem plusiem un mīnusiem. Ir jāņem vērā cilvēka vajadzības un daudz laika jāatvēl dažādām pārrunām un sapulcēm. Ar cilvēkiem ir jārunā, jāmotivē un jāiesaista.”

  • Share :