2018. gada vērtēšanas komisija


 

Salvis Roga, eksperts uzņēmējdarbības vides jautājumos

Nodibinājuma ‘’Ventspils Augsto tehnoloģiju parks’’ un biedrības ‘’Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris’’ valdes loceklis. Vadībzinātņu maģistra grāds Ventspils Augstskolā. Ilggadēja pieredze starptautiska klastera tīkla veidošanā, biedru atbalsta pasākumos un aktivitāšu plānošanā un organizēšanā. Uz informācijas apriti balstītas darba vides organizēšana, sniedzot sabiedrībai atbildes uz jautājumiem par Eiropas Savienības politiku, informāciju par patērētāja un pilsoņa tiesībām Eiropas Savienībā. Atbalsta pasākumi Latvijas IKT uzņēmējiem un starptautiskas sadarbības veicināšanas pasākumi klastera vidē.


 

Rasma Pīpiķe, eksperts pretdiskriminācijas jautājumos

Pašnodarbināts eksperts zināšanu pārnesē – kustības RA.DU aizsācēja. MBA Rīgas Tehniskajā universitātē un sociālo zinātņu bakalaurs Latvijas Universitātē. Personīgās motivācijas un organizāciju attīstības speciāliste ar pieredzi praktiskajā lobēšanā un sabiedrības līdzdalības procesu organizēšanā. Ilggadēja pieredze darbā ar dažādības vadību un dažādības veicināšanas jautājumu risināšanu organizācijās. Rasma uzskata: „Būt atvērtiem dažādībai, tā ir bagātība personīgā kontekstā, organizāciju kontekstā un ikvienā kontekstā, kas mums kā cilvēkiem ir nozīmīgs. Esi atvērts un citi būs atvērti Tev!”


 

Gunta Anča, eksperts cilvēkiem arī ipašām vajadzībām iesaistes jomā

Aktīvi darbojas kā cilvēku ar invaliditāti interešu pārstāvis. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja. Kopš 2005.gada ir Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma valdē. Kopš 2013.gada ir šīs organizācijas vice prezidente, šobrīd ģenerālsekretāre. Aktīva dzimumlīdztiesības jomā ne tikai darbojoties Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forma sieviešu tiesību komitejā, bet arī bijusi Eiropas Sieviešu lobija valdes locekle (lielākā Eiropas Savienības jumta organizācija, kas apvieno valstu nacioonālās organizācijas sieviešu tiesību jomā). Latvijas pārstāve Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejā.

  • Share :