2019. gada vērtēšanas komisija


 

Dace Kolāte, eksperte uzņēmējdarbības vides jautājumos

Aktīvi darbojas uzņēmējdarbības jomā. Liela darba pieredze uzņēmējdarbības jomā iegūta strādājot banku sfērā. Bankā strādājot par uzņēmumu apkalpošanas menedžeri un filiāles vadītāju, tika iegūta liela pieredze uzņēmējdarbībā, tiekoties ar uzņēmējiem izzinot, izprotot to ikdienu un uzņēmējdarbības vidi kopumā. Kā arī pēdējos gadus strādājot Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā par biedru atlases vadītāju un Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” pie dažādiem projektiem, tiekoties ar uzņēmējiem un organizējot dažādus atbalsta pasākumus.


 

Rasma Pīpiķe, eksperte pretdiskriminācijas jautājumos

Pašnodarbināts eksperts zināšanu pārnesē – kustības RA.DU aizsācēja. MBA Rīgas Tehniskajā universitātē un sociālo zinātņu bakalaurs Latvijas Universitātē. Personīgās motivācijas un organizāciju attīstības speciāliste ar pieredzi praktiskajā lobēšanā un sabiedrības līdzdalības procesu organizēšanā. Ilggadēja pieredze darbā ar dažādības vadību un dažādības veicināšanas jautājumu risināšanu organizācijās. Rasma uzskata: „Būt atvērtiem dažādībai, tā ir bagātība personīgā kontekstā, organizāciju kontekstā un ikvienā kontekstā, kas mums kā cilvēkiem ir nozīmīgs. Esi atvērts un citi būs atvērti Tev!”


 

Gunta Anča, eksperte cilvēkiem arī ipašām vajadzībām iesaistes jomā

Aktīvi darbojas kā cilvēku ar invaliditāti interešu pārstāvis. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja. Kopš 2005.gada ir Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma valdē. Kopš 2013.gada ir šīs organizācijas vice prezidente, šobrīd ģenerālsekretāre. Aktīva dzimumlīdztiesības jomā ne tikai darbojoties Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forma sieviešu tiesību komitejā, bet arī bijusi Eiropas Sieviešu lobija valdes locekle (lielākā Eiropas Savienības jumta organizācija, kas apvieno valstu nacioonālās organizācijas sieviešu tiesību jomā). Latvijas pārstāve Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejā.

  • Share :