Vērtēšana

Pēc darba devēju elektronisko pašnovērtējuma anketu iesniegšanas, darbu uzsāk eksperti, kuri veic to izvērtēšanu saskaņā ar sniegto informāciju elektroniskajās anketās, kā arī veic to darba devēju vizīti klātienē, kuri izvirzīti balvas saņemšanai. Pēc kandidātu izvērtēšanas tiek sagatavota un nosūtīta katra novērtējuma dalībnieka individuāls vērtējums, kurā norādīts darba devēja iegūtais summārais rezultāts un katras sadaļas ietekme uz to, apstākļi, par kuriem darba devējs ieguvis atzinību, kā arī ekspertu komentāri un ieteikumi par soļiem, kuri palīdzētu attiecīgajam darba devējam pilnveidot savu sniegumu katrā no sadaļām.

Kustībā darbojas četri eksperti vienlīdz nozīmīgās nozarēs:

  • Eksperts/-e dažādības vadības jautājumos
  • Eksperts/-e pretdiskriminācijas jautājumos
  • Eksperts/-e dzimumu līdztiesības jautājumos
  • Eksperts/-e darba vides un procesu pieejamības jautājumos
  • Share :