Aicinām darba devējus pieteikties novērtējumam “Dažādībā ir spēks”!

Jau sesto gadu pēc kārtas Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) aicina ikvienu darba devēju gan no privātā, gan publiskā sektora pieteikties bezmaksas novērtējumam “Dažādībā ir spēks”. Tā mērķis ir veicināt toleranci pret dažādību Latvijas uzņēmumos, organizācijās, institūcijās un darba tirgū kopumā, kā arī veidot Latvijas iedzīvotājos izpratni par dažādības jēdzienu un dalīties ar labās prakses piemēriem.

Dažādības vadība (vecums, dzimums, kultūra, fiziskās īpašības un citi aspekti) ir pieeja organizāciju vadībā, kas izmanto darbinieku dažādību un atšķirības kā potenciālu. Dažādība ir resurss, kas ļauj palīdzēt labāk saprast arī savus klientus un pielāgot vides pieejamības iespējas. Galvenās priekšrocības, ko Latvijas darba devēji saskata dažādu sabiedrības grupu nodarbināšanā un dažādības vadības prakses īstenošanā kopumā, saistītas ar plašākām iespējām piesaistīt talantīgus darbiniekus, uzlabot organizācijas ekonomisko izaugsmi, palielināt darbinieku motivāciju un lojalitāti, kā arī uzlabot mikroklimatu kolektīvā.

Vērtīgākie ieguvumi no dalības šajā novērtējumā ir:
  • Iespēja pretendēt uz dažādībai atvērta darba devēja statusu;
  • Iespēja saņemt katram individualizētu ekspertu izstrādātu vērtējumu ar izceltām labajām praksēm Jūsu organizācijā un ierosinājumus iespējamiem uzlabojumiem.

Šī gada novērtējumā “Dažādībā ir spēks” ikviens darba devējs varēs iegūt dažādībai atvērta darba devēja statusu noteiktā kategorijā, ja dažādības novērtējumā būs sasniedzis vismaz 60% rezultātu.

Novērtējums “Dažādībā ir spēks” saturiski ir veidots tā, lai radītu darba devējiem interesi un motivāciju veidot savā darba vietā iekļaujošu darba vidi, veicinātu atvērtību dažādības vadībai un dažādības principu iedzīvināšanai, kā arī dotu nepieciešamās zināšanas uzsākt vai turpināt konkrētas aktivitātes situācijas uzlabošanai.

Pieteikties novērtējumam digitālā formā var šeit. Novērtējuma veikšana paredzēta līdz  šī gada  15.septembrim, un pēc iesniegto datu caurskatīšanas,  rezultāti tiks paziņoti gada nogalē īpašā dažādības vadībai veltītā pasākumā. 

Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu [email protected].

 


Organizāciju pašnovērtējuma procesa mērķi un uzdevumi

Iekļaujošas darba vides novērtēšanas mērķis ir veicināt darba devēju izpratni par dažādību un dažādības vadību organizācijās un novērtēt darba vides atvērtību konkrētās organizācijās Latvijā. Tā veicinās izpratni par dažādības vadību, inovācijām personāla vadībā un pakalpojumu sniegšanā. Iekļaujošas darba vides novērtēšana organizācijās veicinās izpratni par vides un darba procesa pielāgotības jautājumiem, ar mērķi uztvert dažādību kā resursu un konkurences priekšrocību. Organizāciju pašnovērtējuma veikšana notiks katru gadu, nodrošinot darba devējiem iekļaujošu darba vidi veicinošus atbalsta pasākumu saņemšanu pēc pašnovērtējuma veikšanas, veicinot pozitīvas izmaiņas nākotnē. Organizāciju pašnovērtējuma veikšana nodrošinās iespēju organizēt ikgadēju labās prakses popularizēšanas pasākumu, kurā tiks izteikta atzinība tiem darba devējiem, kas veikuši veiksmīgus pasākumus iekļaujošas darba vides veidošanā. Organizāciju pašnovērtējumā aicināts piedalīties ikviens darba devējs Latvijā, tai skaitā, komersanti, budžeta iestādes un fondi, biedrības, nodibinājumi.

 

Pašnovērtējuma kritēriji, par kuriem darba devēji sniegs informāciju. Tie ietverti piecās atsevišķās kategorijās:

– Darbinieku dažādība

– Dažādības un iekļaušanas vadība

– Iekļaujoša darba vide

– Dažādība un iekļaušana tirgus attiecībās

– Dažādības veicināšana

[contact-form-7 id=”2532″]
  • Share :