Organizāciju pašnovērtējuma procesa mērķi un uzdevumi

 

Iekļaujošas darba vides novērtēšanas mērķis ir veicināt darba devēju izpratni par dažādību un dažādības vadību organizācijās un novērtēt darba vides atvērtību konkrētās organizācijās Latvijā. Tā veicinās izpratni par dažādības vadību, inovācijām personāla vadībā un pakalpojumu sniegšanā. Iekļaujošas darba vides novērtēšana organizācijās veicinās izpratni par vides un darba procesa pielāgotības jautājumiem, ar mērķi uztvert dažādību kā resursu un konkurences priekšrocību. Organizāciju pašnovērtējuma veikšana notiks katru gadu, nodrošinot darba devējiem iekļaujošu darba vidi veicinošus atbalsta pasākumu saņemšanu pēc pašnovērtējuma veikšanas, veicinot pozitīvas izmaiņas nākotnē. Organizāciju pašnovērtējuma veikšana nodrošinās iespēju organizēt ikgadēju labās prakses popularizēšanas pasākumu, kurā tiks izteikta atzinība tiem darba devējiem, kas veikuši veiksmīgus pasākumus iekļaujošas darba vides veidošanā. Organizāciju pašnovērtējumā aicināts piedalīties ikviens darba devējs Latvijā, tai skaitā, komersanti, budžeta iestādes un fondi, biedrības, nodibinājumi.

 

Pašnovērtējuma kritēriji, par kuriem darba devēji sniegs informāciju. Tie ietverti piecās atsevišķās kategorijās:

– Darbinieku dažādība

– Dažādības un iekļaušanas vadība

– Iekļaujoša darba vide

– Dažādība un iekļaušana tirgus attiecībās

– Dažādības veicināšana

 

    Uzdod jautājumu


    • Share :