Kustība “Dažādībā ir spēks” par divām nedēļām pagarina dažādības vadības pašnovērtējuma veikšanas termiņu

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, pamatojoties uz izrādīto darba devēju interesi, pagarina kustības “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējuma anketas veikšanas termiņu. Uzņēmumi, nevaldības organizācijas, valsts iestādes un citi darba devēji aicināti bez maksas pieteikties pašnovērtējumam šajā sadaļā līdz šī gada 14. maijam, novērtējot iekļaujošas darba vides un dažādības vadības principus savā darba vietā.

Kustība “Dažādībā ir spēks” jau ceturto gadu meklē un godina darba devējus, kuri par nozīmīgu uzskata ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā, vienlīdzības un dažādības principu iedzīvināšanā. Šajā Covid-19 krīzes laikā dalība kustībā sniedz īpaši augstu pievienoto vērtību, jo darba devējiem ir iespēja ieviest jaunus, inovatīvus procesus, saglabājot drošības sajūtu darbinieku un sadarbības partneru vidū, kā arī sabiedrības acīs veidojot atvērta darba devēja nostāju.

Dalība kustībā darba devējiem sniedz vairākas nozīmīgas priekšrocības, piemēram, iespēju veikt neformālu iekšējo auditu, lai jau pašnovērtējuma veikšanas laikā apzinātu iespējamos uzlabojumus dažādības vadības ieviešanā, iespēju pretendēt uz kādu no pieciem kustības apbalvojumiem, kā arī iespēju saņemt individuāli izstrādātus ekspertu atzinumus un darbinieku apmācības.

2018. gadā kustībai pievienojās un pašvērtējumam pieteicās 17 darba devēji, 2019. gadā — 31 un 2020. gadā jau 36 darba devēji. Starp iepriekšējo gadu laureātiem ir SIA “Grifs AG”, PSIA “Ventspils reiss”, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, “Draugiem Group”, Latvijas Samariešu apvienība, SIA “SilJa”, SIA “Wunder Latvia”, SIA “Paulig Coffee Latvia”, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, SIA “SCHWENK Latvija” un SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”.

Kustība “Dažādībā ir spēks” un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Zane Jēkabsone, Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrisko attiecību speciāliste, zane.jekabsone@sif.gov.lv, +371 22811020

  • Share :