Kustība “Dažādībā ir spēks” uzsāk atbalstu pasākumus

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku kustības “Dažādībā ir spēks” ietvaros uzsācis atbalsta pasākumu kompleksu , kas sastāv no sešiem atbalsta pasākumiem, un  tiks īstenoti laika posmā no 14. līdz 26. janvārim. Citējot M. Forbes: “Dažādība ir māksla domāt neatkarīgi, bet kopā,” tāpēc atbalsta pasākumi veidoti tā, lai to dalībnieki pēc iespējas praktiski un reāli tuvu savam darbam izprastu vides un informācijas pieejamības izaicinājumu novēršanas iespējas, rīcību ētikas dilemmu kontekstā, kas saistās ar dažādības ieviešanu darba vidē, kā arī nodrošinātu klienta skatījuma izpratnes izziņu, vērtējot noteiktu (savu) zīmolu.

Pasākumu ietvaros esam piesaistījuši pašus zinošākos savas nozares ekspertus, kuru ikdienas darbs norit saskaņā ar atvērtības principiem, bet tas neliedz šiem cilvēkiem būt veiksmīgiem un darba vidē izmantot savus un citu talantus un zināšanas, lai veicinātu darba efektivitāti.

Par vides un informācijas pieejamību zināšanas sniegs VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pārstāvis Guntis Leimanis, kurš iedziļināsies pieejamības tēmas ētiskajos aspektos.  Savukārt darba vides stratēģis Oļegs Ņikitins skaidros to, cik nozīmīgs ir klienta vērtējums par pakalpojumu un produktu un kā šis vērtējums veido organizācijas zīmolu. Tas nozīmē – cik dažāds ir Tavs klients, tik atvērtam jābūt Tavam zīmolam. Katrā no sešiem atbalsta pasākumiem savā pieredzē dalīsies kustības laureāti, kas saņēmuši “Dažādībā ir spēks” kustības apbalvojumu.

Pasākuma organizatori ir sagatavojuši ne tikai vērtīgas lekcijas no kustības ekspertiem Rasmas Pīpiķes un Sigitas Zankovskas-Odiņas, bet arī īpaši piestrādājuši, lai tiešsaistē izmantotais laiks būtu aizraujoši izzinošs, sniedzot iespēju pasākumu dalībniekiem noskaidrot savas tolerances līmeni, piedalīties aizraujošās gadījumu izspēlēs un paplašināt savas izziņas robežas, iepazīstot sociālās psiholoģijas pētījumu atklājumus, kas sniedz instrumentus izpratnei par dažādo sev apkārt un sevī.

Pasākumu kopums pieejams ekskluzīvi tiem darba devējiem, kuri savu pašvērtējumu veikuši 2020. gadā. Ikviens darba devējs var iesaistīties kustībā  tieši šogad, kad atsāksies pašvērtējumu iesniegšana. Seko līdzi kustības jaunumiem, lai uzzinātu par pieteikšanos un pašnovērtējuma veikšanu ar iespēju saņemt vērtīgas bezmaksas ekspertu konsultācijas, kvalitatīvu atzinumu par iespējamiem uzlabojumiem savā darba vidē, kā arī pretendēt uz kustības “Dažādībā ir spēks” balvu. Pieteikšanās pašnovērtējumam un tā veikšana sāksies 2021. gada 1. martā.

Par ieguldījumu dažādības veicināšanā Latvijā “Dažādībā ir spēks” balva darba devējiem tiek piešķirta kādā no piecām kategorijām: “Mūsu darba vide”, “Mūsu principi”, “Mūsu tirgus attiecības”, “Mūsu darbinieki”, “Mūsu saziņa”. Kustības mērķis ir veicināt toleranci pret dažādo Latvijas uzņēmumos un darba tirgū kopumā, kā arī Latvijas iedzīvotājos veidot izpratni, ka dažādība ir resurss. Kustība tika izveidota  2018. gadā, un trešajā, 2020. gadā, jau 36 darba devēji veica pašnovērtējumu, no kuriem pieci tika apbalvoti par izciliem rezultātiem kādā dažādības vadības aspektā.

  • Share :