Atvērta pieteikšanās kustības “Dažādībā ir spēks” darba devēju pašnovērtējumam dažādības vadībā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” jau piekto gadu kustības “Dažādībā ir spēks” ietvaros meklē Latvijas iekļaujošākos un dažādības vadībai atvērtākos darba devējus. Uzņēmumi, nevaldības organizācijas, valsts iestādes un citi darba devēji aicināti bezmaksas pieteikties pašnovērtējumam līdz 15. aprīlim sadaļā dazadiba.lv/pieteiksanas.

Pēc SIF pasūtījuma SKDS veiktās aptaujas* dati rāda, ka 15% Latvijas iedzīvotāju darbavietā jutušies atstumti vai nesaprasti tautības, dzimuma, vecuma, reliģiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas dēļ. Eksperti norāda, ka saglabājoties darbaspēka deficītam, aizvien svarīgāk ir veidot iekļaujošu darba vidi, lai piesaistītu jaunus un noturētu jau esošos darbiniekus.

Lai arī vairums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka viņu darba vide ir iekļaujoša, tomēr katrs piektais respondents, kas diskriminējošas attieksmes dēļ darba vietā juties atstumts vai nesaprasts, ir aizgājis no darba. Visbiežāk minētie iemesli lēmumam par labu darba vietas pamešanai – diskriminācija tautības (9%), vecuma (7%), seksuālās orientācijas (3%), reliģiskās pārliecības  (2%) un dzimuma dēļ (2%).

“Dažādības apzināšanās un pieņemšana ir būtisks priekšnosacījums organizāciju inovāciju, konkurētspējas un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Mūsu novērojumi rāda ka, darba tirgū saasinoties cīņai par kvalificēta darbaspēka piesaisti, novērojama pieaugoša darba devēju interese un izpratne par dažādības vadības nozīmi darbinieku un organizācijas izaugsmē,” atzīmē SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Kā norāda Zaiga Pūce, pārdomātai dažādības vadībai organizācijā ir virkne ieguvumu gan darbiniekiem, gan darba devējiem. Dažādības vadība veicina inovācijas un darbinieku labbūtību, kas tālāk atspoguļojas arī peļņas rādītājos. Piemēram, no “Harward Business Review” datiem izriet, ka darbinieku etniskā, vecuma, dzimuma, kultūru, reliģiju u.c. daudzveidība ļauj palielināt darbinieku produktivitāti pat par vidēji 17%.

Lai veicinātu izpratni dažādības vadības prakšu ieviešanā, jau piekto gadu SIF sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku īsteno kustību “Dažādībā ir spēks”. Kustības ietvaros dažādu jomu, mēroga un juridisko statusa darba devēji aicināti pieteikties iekļaujošas darba vides novērtējuma anketai. Kustības ietvaros darba devējiem ir iespēja saņemt ekspertu konsultācijas un individualizētu darba plānu, lai spertu soli pretī ieguvumiem, ko piedāvā atvērtība dažādībai.

Kopš 2018. gada “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumu veikuši gandrīz jau 100 darba devēji, tostarp 2021. gadā atzinību guvuši un kā vieni no veiksmīgākajiem dažādības vadības principu ieviesējiem ir  atzīti Lidosta “Rīga”, “Swedbank”,  “Valsts nekustamie īpašumi”, “Balta” un Cēsu novada pašvaldība.

“Atvērtība dažādībai ir viena no lidostas “Rīga” pamatvērtībām. Kā starptautisks satiksmes mezgls, kur ik dienas satiekas daudzi tūkstoši cilvēku, mēs esam atvērti cieņpilnai un profesionālai sadarbībai ar ikvienu. Spēja paraudzīties uz paveikto no malas, ko piedāvā kustība “Dažādībā ir spēks”, ļauj mums labāk ieraudzīt iekļaujošas vides nozīmību gan darbinieku ikdienā, gan saskarsmē ar lidostas viesiem, klientiem, sadarbības partneriem,” skaidro Lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa, atzinīgi vērtējot dalību kustībā.

Pieteikties kustības pašnovērtējumam var no 2. februāra līdz 15. aprīlim, aizpildot formu tīmekļvietnē www.dazadiba.lv vai sūtot ziņu uz e-pastu [email protected]. Gada nogalē īpašā apbalvošanas ceremonijā tiks godināti veiksmīgākie dažādības vadības principu ieviesēji.

Kustība “Dažādībā ir spēks” un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

* Aptauja veikta 2021.gada oktobrī, aptaujājot interneta vidē 1005 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18-75 gadiem.

 

Informācija medijiem:

Zane Jēkabsone, Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrisko attiecību speciāliste, [email protected], +371 22811020

  • Share :