Kā novērtēt, vai daba devējs ir atvērts dažādībai?

Viens no lieliskiem veidiem, kā to pārbaudīt, ir kustības “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējuma veikšana, kas sniedz dažādus noderīgus instrumentus, lai darba devējs spētu sasniegt organizācijas mērķus daudz produktīvāk, vienlaicīgi nodrošinot motivējošus darba apstākļus savai komandai un veidojot veiksmīgu komunikāciju ar sadarbības partneriem un sabiedrību.

Veicot pašnovērtējumu, darba devējs saprot, kādi dažādības vadības principi jau tiek ieviesti un kas vēl ir nepieciešams. Papildus tam darba devējam ir iespēja pretendēt uz kādu no pieciem apbalvojumiem, kā arī saņemt individualizētus atbalsta pasākumus.

Kustības vadošā eksperte Rasma Pīpiķe skaidro septiņus nozīmīgus soļus, kas ir būtiski, veicot pašnovērtējumu un kļūstot par atvērtu darba devēju:

1. Darbinieki – komandā ir dažādu vecumu, tautību un dažādu sociālo grupu pārstāvji, katrs ar unikālām dzīves pieredzēm un perspektīvām. Būtiski, ka Jūs zināt, kādas grupas darbinieki pārstāv, un spējat to izmantot dažādību kā priekšrocību.

2. Organizācijas principi – galvenā organizācijas vērtība ir darbinieki. Cik plānveidīga ir darbinieku atbalsta politika? Vai organizācijā pastāv sistēma, kas tiek uzturēta, lai tā atbalstītu darbiniekus?

3. Darba vide – cik pieejama darba vieta ir ikvienam? Vai neatkarīgi no dzimuma katrs saņem vienādu atalgojumu par tādu pašu darbu? Visi šie ir it kā “sīkumi”, tomēr tie ir būtiski, lai cilvēkam būtu vēlme doties uz darbu un veltīt visus savus talantus organizācijas mērķu sasniegšanai.

4. Tirgus attiecības – vai Jūs zināt, ko par organizāciju domā klienti un sadarbības partneri? Kādā veidā par Jūsu darbu var uzzināt ne tikai pēc iespējas plašāka sabiedrība, bet arī noteiktas cilvēku grupas, kurām nepieciešami īpaši veidi informācijas saņemšanai?

5. Saziņa – organizācija sniedz skaidru signālu ikvienam, kurš vēlas pie Jums strādāt, un sadarbība balstās tikai uz kritērijiem, kas saistīti ar darbam nepieciešamajām kompetencēm. Cilvēki, kuri vēlas strādāt organizācijā, var būt pārliecināti, ka atbalsta instrumenti pieejami ikvienam neatkarīgi no sociālā statusa vai identitātes. Izstāstiet arī par labajiem darbiem, kurus veicat savā vietējā kopienā – tiem šeit ir īstā vieta.

6. Elastīga pieeja – iestājoties Covid-19 krīzes apstākļiem, kad darbiniekiem ir nepieciešams iepriekš neplānots atbalsts, darba devējiem ir jārīkojas, meklējot risinājumus, kas ļauj turpināt darbu un īstenot mērķus. Elastīgas darba stundas vecākiem, tehniskā aprīkojuma un apmācību nodrošināšana attālinātajam darbam un apmaksātas psihologa konsultācijas ir tikai daži no atbalsta veidiem, ko darba devējs var savam darbiniekam sniegt.

7. Memorands – lai apliecinātu to, ka plānojat pievērst uzmanību dažādības vadības jautājumiem savā ikdienā, parakstiet labas gribas memorandu. Tas apliecina, ka darba devējs izprot dažādības vadību, ikdienā rīkojas toleranti, kā arī apzinās, ka dažādība ir konkurences priekšrocība. Paraksti memorandu šeit.

Esi atvērts dažādībai! Piesaki savu organizāciju pašvērtējumam šeit.

  • Share :