Ceremonijā pasniegtas balvas pieciem iekļaujošākajiem darba devējiem Latvijā

Ceturtdien, 28. oktobrī, Sabiedrības integrācijas fonda un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgās apbalvošanas ceremonijas laikā pieci Latvijas darba devēji saņēma apbalvojumus par iekļaujošas darba vides veidošanu. Šogad par veiksmīgākajiem dažādības vadības un iekļaujošas vides ieviesējiem atzīti AS “Swedbank”, AS “Balta”, “Starptautiskā lidosta “Rīga”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un  Cēsu novada pašvaldība.   

Kustības organizatori apliecina, ka dažādības vadības popularitāte Latvijā katru gadu aug – kustībai pievienojušies jau gandrīz 100 darba devēji, kas savā ikdienas darbā veicina atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss un konkurences priekšrocība. “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumam šogad pieteicās un veica 41 darba devējs.

“Jau ceturto gadu pasniedzam balvas Latvijā par tiem darba devējiem, kas par neatņemamu sastāvdaļu savā darbā uzskata darbinieku individuālās vajadzības un iekļaujošu darba vidi. Mēs godinām un vēlamies pateikties visiem kustības “Dažādībā ir spēks” dalībniekiem – gan tiem, kas ir savas dažādības apzināšanās sākumposmā, gan tiem, kas ir savā dažādības brieduma pakāpē. Novēlu turpināt meklēt ideālo formulu, kā ieviest dažādības vadības principus savā darba vietā,” norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Balvu kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” saņēma AS “Swedbank” par īpašu ieguldījumu dažādības vadības principu popularizēšanā un iekļaujošas vides veicināšanā. Uzņēmums aktīvi sekmējis dažādību savā darba vidē, apņemoties ievērot dažādību un iekļaušanu gan darbiniekiem un vadītājiem savstarpēji, gan attiecībā pret klientiem un partneriem, kā arī ieviešot rīcības kodeksu ziņošanai par pārkāpumiem. Swedbank vienlaikus iestājas arī par dažādu sociālo grupu integrāciju un iesaisti sabiedrībā, tostarp vasarā kļūstot par Baltijas Praida 2021 galvenajiem atbalstītājiem.

Balvu kategorijā “Mūsu darbinieki” ieguva apdrošināšanas AS “BALTA”. Sākoties pandēmijai, “BALTA” izveidoja krīzes vadības grupu, ieviešot individuālu pieeju ikvienam darbiniekam un veidojot dažādus elastīgus atbalsta mehānismus. “BALTA” rūpējas par darbinieku psihoemocionālo stāvokli, attālinātā darba laikā organizējot dažādus pasākumus tiešsaistē, piemēram, “BALTA Labbūtības sezona” un “BALTA radio nedēļa” un gada balles digitālā formātā u.c..

Balva kategorijā “Mūsu principi” tika pasniegta VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” par sistēmas izveidošanu, kas sekmē dažādību un iekļaujošu darba vidi kopumā ar stingru un veicinošu vadības nostāju dažādības vadības principu ievērošanā. Uzņēmums regulāri organizē apmācības darbiniekiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem, tajā skaitā par cilvēktirdzniecības gadījumu atpazīšanu un ziņošanu, kā arī par personu ar invaliditāti apkalpošanu cieņpilnā veidā.

Balvu kategorijā “Mūsu darba vide” saņēma VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Uzņēmums 2019. gada nogalē kā pirmais dzīvē ieviesa koncepciju “Nākotnes birojs”, kas paredz jaunu pieeju darba vides veidošanai publiskajā sektorā. “Valsts nekustamie īpašumi” no trīs atsevišķiem birojiem pārcēlās uz jaunām telpām, kurās vide iedalīta desmit zonās – bērniem draudzīga darba zona, zonas individuālam darbam, sadarbības zonas komandas darbam un citas, lai darbinieks pēc nepieciešamības varētu izvēlēties savam darbam piemērotāko vidi. Uzņēmumā vadītāji ir atteikušies no atsevišķiem kabinetiem, lai nodrošinātu tiešu un atvērtu komunikāciju ar saviem darbiniekiem.

Cēsu novada pašvaldība saņēma balvu kategorijā “Mūsu saziņa” par īpašu uzmanības vēršanu uz iedzīvotāju vajadzībām un to aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Cēsis uzsver dažādības vadībā balstītās vērtības komunikācijā ar sabiedrību un sadarbības partneriem, vēršot īpašu uzmanību dažādu mazaizsargāto grupu iekļaušanai un vajadzībām. Jāatzīmē, ka Cēsu novada pašvaldība ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas ieguvusi kustības “Dažādībā ir spēks” apbalvojumu, kā arī pirmā pašvaldība Baltijas valstīs, kas pievienojusies “Dažādības hartai”.

Papildus kustības “Dažādībā ir spēks” pieciem apbalvojumiem tika piešķirti pateicības raksti darba devējiem par kāda īpaši nozīmīga dažādības vadības aspekta īstenošanu: “Par inovatīviem risinājumiem darbinieku piesaistē un par atbildības uzņemšanos ēnu ekonomikas mazināšanā apsardzes jomā” – SIA “Grifs AG”, “Par darbinieku iesaisti radošu risinājumu īstenošanā Covid-19 laikā” – SIA “Lielais Dzintars”, “Par neatlaidīgu darbinieku izglītošanu dažādības vadībā” – Valsts probācijas dienests, “Par informācijas nodrošināšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personām” – Nodarbinātības valsts aģentūra, “Par darbinieku savstarpējās atzinības un sadarbības kampaņu” – Gulbenes novada pašvaldība, “Par iekļaujošu produktu ražošanu” – SIA “Azeron”, “Par pakalpojumu diversifikāciju dažādām sociālajām grupām” – biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

2021. gada kustības dalībnieki šī gada nogalē saņems bezmaksas apmācības, lai uzsāktu vai attīstītu dažādības vadības pieeju ieviešanu. Kustības dalībnieku iesniegtās pašnovērtējuma anketas izvērtēja eksperte dažādības vadības jautājumos Rasma Pīpiķe, eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos Iluta Lāce, eksperte pretdiskriminācijas jautājumos Sigita Zankovksa-Odiņa un eksperte darba vides un procesu pieejamības jautājumos Gunta Anča.

  • Share :