KUR PALICIS ĶIPLOKS?

Informējam, ka 2019. gadā kustības “Dažādībā ir spēks” ietvaros dažādības vadības izcilības pašnovērtējumam pieteicās divas reizes lielāks darba devēju skaits kā 2018. gadā – kopā 31 darba devējs. Esam gandarīti, ka pašnovērtējumu veikuši darba devēji no visiem sektoriem – uzņēmējdarbības, valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sektora. Šobrīd mūsu eksperti Gunta Anča,…

Lasīt vairāk


VAI TU ESI ATVĒRTS DARBA DEVĒJS?

Aicinām pieteikties darba devējus pašnovērtējumam –  dažādības vadības izcilībā! No 2019. gada 1. marta līdz 30. jūnijam no sirds gaidām darba devēju pieteikšanos pašnovērtējumam dažādības vadības izcilībā. Pieteikt savu organizāciju pašnovērtējuma veikšanai saskaņā ar kritērijiem, kas ļauj novērtēt Tavas organizācijas atvērtību dažādībai, apliecina patiesu darba devēja vēlmi rūpēties par saviem…

Lasīt vairāk

Dažādības praktikums

«Dažādības prakstikums: procesu aprakstu un dažādības rīcībpolitiku iedzīvināšana organizācijā» 28. februārī noslēdzās pēdējais no piecu atbalsta pasākuma darba devējiem cikla, un tā laikā Ilze Zariņa, SIA «Wunder Latvia», Valmieras biroja vadītāja, kustības «Dažādībā ir spēks» balvas ieguvēji nominācjā «Mūsu tirgus attiecības» skaidroja sava parstāvētā uzņēmuma attieksmi pret citiem tirgus dalībniekiem un…

Lasīt vairāk

Noslēgusies «Dažādības ķiploka» balvas pasniegšanas ceremonija

Lai veicinātu toleranci pret dažādību Latvijas uzņēmumos, organizācijās, institūcijās un darba tirgū kopumā, kustība “Dažādībā ir spēks” darba devējiem ir izveidojusi iekļaujošas darba vides pašvērtējuma rīku, aicinot arī parakstīt labas gribas memorandu par pievienošanos kustībai, un apņemšanos veicināt dažādību un tās vadību. “Esam pārliecināti, ka veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir cilvēks,…

Lasīt vairāk