Laureāti kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” – AS “Swedbank”

Balvu kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” 2021. gadā saņēma AS “Swedbank” par īpašu ieguldījumu dažādības vadības principu popularizēšanā un iekļaujošas vides veicināšanā. Uzņēmums aktīvi sekmējis ne tikai dažādību savā darba vidē, bet arī dalījies labajā praksē publiskajā komunikācijā. Uzņēmums atbalstījis plašu publicitāti Rīgā notikušā pasākuma “Baltijas Praids” laikā. Neskatoties uz dažādiem viedokļiem par seksualitāti uzņēmumā, atbalsts šim jautājumam bijis pārliecinošs. AS “Swedbank” sācis savu darbu pie dažādības vadības aspektiem pirms sešiem gadiem, izmantojot dažādības vadības koncepta ieviešanas pozitīvos aspektus.

 


 

Laureāti kategorijā “Mūsu darbinieki” – AAS “Balta”

Balvu kategorijā “Mūsu darbinieki” saņēma apdrošināšanas sabiedrība “Balta”. Uzņēmums ievieš individuālu pieeju ikvienam darbiniekam, veidojot dažādus atbalsta mehānismus un elastīgus risinājumus. “Balta” rūpējas par darbinieku psihoemocionālo stāvokli, attālinātā darba laikā organizējot dažādus pasākumus tiešsaistē. Sākoties Covid-19 krīzei, uzņēmumā tika izveidota “Krīzes vadības grupa”, kas seko līdzi aktualitātēm Covid-19 kontekstā, pieņemot saistošus lēmumus un veicot pielāgojumus darba organizācijā. Tiek īstenoti darbinieku iesaistes pasākumi tiešsaistē, piemēram, “BALTA Labbūtības sezona”, kā mērķis ir veicināt kolēģu fizisko un emocionālo labklājību, un “BALTA radio nedēļa”, kā ietvaros regulāri tiek publicētas valdes priekšsēdētāja informatīvās uzrunas uzņēmuma iekštīklā. Tiek rīkotas uzņēmuma gada balles digitālā formātā u.c.

 


 

Laureāti kategorijā “Mūsu saziņa” – Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība saņēma balvu kategorijā “Mūsu saziņa” par īpašu uzmanības vēršanu uz iedzīvotāju vajadzībām un to aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Darba devējs uzsver dažādības vadībā balstītās vērtības komunikācijā ar sabiedrību un sadarbības partneriem. Cēsu novada pašvaldība ir pirmā pašvaldība, kas ieguvusi kustības apbalvojumu.

 


 

Laureāti kategorijā “Mūsu darba vide” – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Balvu kategorijā “Mūsu darba vide” saņēma VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par aktivitātēs balstītu darba vides ieviešanu. Uzņēmums no trīs atsevišķiem birojiem pārcēlās uz jaunām telpām, kurās vide iedalīta desmit zonās – bērniem draudzīga darba zona, zonas individuālam darbam, sadarbības zonas komandas darbam un citas, lai darbinieks pēc nepieciešamības varētu izvēlēties savam darbam piemērotāko zonu. Uzņēmumā vadītāji ir atteikušies no atsevišķiem kabinetiem, lai nodrošinātu tiešu komunikāciju ar saviem darbiniekiem. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nodrošina darba vidi, kas ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un ergonomisku darba aprīkojumu.

 


 

Laureāti kategorijā “Mūsu principi” – VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

Balva kategorijā “Mūsu principi” tiek pasniegta darba devējam, kas demonstrējis augstu sniegumu vispārējā organizācijas pieejā dažādības vadības jomā. Balvu saņēma VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” par sistēmas izveidi, lai sekmētu dažādību un iekļaujošu darba vidi kopumā ar skaidru un atbalstošu vadības nostāju dažādības vadības principu ievērošanā. Uzņēmums organizē apmācības darbiniekiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem, tajā skaitā par cilvēktirdzniecības gadījumu atpazīšanu un par personu ar invaliditāti apkalpošanu cieņpilnā veidā. Klientiem tiek nodrošināta ērta piekļuve visiem lidostas pakalpojumiem. Tīmekļa vietnē izvietota informācija par piekļuves jautājumiem cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.

 

  • Share :