Pētījums par starpkultūru stereotipiem un aizpriedumiem Latvijā

https://www.integration.lv/uploads/files/informativie-materiali/lu_petijums_sapc.pdf


 

Pētījums par diskriminācijas izplatību nodarbinātības vidē Latvijā

https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/diskriminacija_darba_vide_2020_petijuma_rezultati_1594374193.pdf


Pētījums par darba un privātās dzīves līdzsvarošanas praktiskajiem risinājumiem

https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2021/01/Petijumis_INTERNETAM_1v.pdf


Pētījums

https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/vienkarsi_par_darba_likumu-1.pdf


Pētījums

https://www.google.com/url?q=https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2020/02/new_dl_ar_kom.pdf?fbclid%3DIwAR1-a3f8QA-hJDf-1bElPZXeo_nH7K70vLB0rT4BTsvV3eqlcX46wzQxRpA&source=gmail&ust=1611872116224000&usg=AFQjCNFEN1vp4Rm0lZ1TSnqpT1iZ0hUi3w


 

Pētījums par attieksmi pret iekļaujošu darba vidi Latvijas privātajos un valsts uzņēmumos, pašvaldību iestādēs, biedrībās vai nodibinājumos.

‘‘Iekļaujošas darba vides un dažādības vadības principu ieviešana darbavietās Latvijā’’ darba devēju aptauju apkopojums (2017)

http://www.sif.gov.lv/images/files/ESF/ESF-integracija/petijumi/Aptaujas_gala_rezultatu_apkopojums-Analize.pdf


 

– Pētījums, kā organizācijas, palielinot dažādību, var veicināt biznesa iespējas un lielāku produktivitāti (angļu valodā).

‘‘Diversity & Inclusion: Unlocking Global Potential Global Diversity Rankings by Country, Sector and Occupation’’ (Forbes, 2012)

https://i.forbesimg.com/forbesinsights/diversity_2012/HP_Deloitte_Diversity_Inclusion.pdf


 

– Pētījums par iemesliem dažādības vadības uzsākšanā un ārvalstu uzņēmumu labās prakses piemēri.

‘‘Dažādības vadības situācijas izpēte uzņēmumos’’ (2015)

http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/MP_SIF_INF_Dazadibas_vadibas_situacijas_izpete_uznemumos.pdf


 

– Pētījums par dažādības un finanšu rezultātiem uzņēmumā.

‘‘Diversity Matters’’ (McKinsey & Company, 2015)

https://assets.mckinsey.com/~/media/857F440109AA4D13A54D9C496D86ED58.ashx

  • Share :