Ieteikumi saziņai ar cilvēkiem ar invaliditāti: https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali/komunikacija_celvedis.pdf

 


 

Iekļaujošas studiju vides veidošana vadlīnijas augstskolām: https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/content/vadlinijas_augstskolam_16092020.pdf


 

Iekļaujošas vides ceļvedis valsts un pašvaldību iestādēm: https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/content/pieejamibas_celvedis.pdf


 

Sustento un Labklājības ministrijas izveidotās “Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai”: https://www.sustento.lv/vides-pieejamiba/


 

Dažādības juridiskie aspekti, izpratne par to, kas ir stereotipi un diskriminācija. Diskriminācijas novēršanas rokasgrāmata juridiskajām profesijām ‘‘Es un sabiedrība – mūsu iespējas un tiesības’’ (K. Dupate, G.Garokalna-Bihela, 2014): https://www.ltmc.lv/files/ltmc/content/diskrimin._novers_digit.pdf


 

Informācija par Trešo valstu pilsoņu nodarbinātību un biznesa iespējām (Vebinārs, Biedrība ‘‘Patvērums ‘‘Drošā māja’’): http://www.patverums-dm.lv/lv/vebinars-treso-valstu-pilsonu-nodarbinatibas-jautajumi-un-bizness


 

UNESCO ziņojums ‘‘Dzimumu līdztiesība: mantojums un radošums’’: http://www.unesco.org/new/en/culture/gender-and-culture/gender-equality-and-culture/the-report/

 

  • Share :