100 KILOMETRI DAŽĀDĪBAS: Ikvienam ir tiesības būt! Ikvienam ir tiesības nebūt tādam pašam kā Tu!

divas māsas – Māra Kinta Mikulāne un Rasma Pīpiķe

24. maijā plkst.16:00 divas māsas – Māra Kinta Mikulāne un Rasma Pīpiķe dosies 100 km gājienā Kolka – Ventspils. Gājiens notiek par godu cilvēku dažādībai. Tieši tā, viņas dosies pretējā virzienā gājienam Kolka – Dubulti, kas ir daudzu cilvēku iecienīts gājiens vairāku gadu garumā. Došanās pretējā virzienā ir simbolisks atgādinājums – cienīsim dažādību katru dienu.

Katru no mums var skart un nereti skar tieša vai netieša diskriminācija, katru no mums var skart izstumšana no noteiktas grupas, atgrūšana un neizpratne par mūsu dzimumu, reliģiju, ādas krāsu, seksuālo orientāciju, sociālo vai veselības stāvokli vispār vai arī – konkrētā situācijā par to, kādi esam vai to – ko un kā darām. Viena no māsām saka: „Piedzīvoju diskrimināciju kā veiksmīgs ģimenes cilvēks pēc trešā bērna piedzimšanas, piedzīvoju to, kas lika manam pašvērtējumam kristies, piedzīvoju diskriminējošu attieksmi no cilvēkiem, kuriem biju uzticējusies, strādājot kopā. Man ir draugi, kuri gadiem nevar sev tuvajiem atklāt savu seksuālo orientāciju. Man nešķiet dabiski, ka cits var nīst citu, ja cits nedzīvo tādu pašu dzīvi kā viņš pats. No nīšanas rodas daudz ļaunuma.” Tāpēc šis gājiens būs veltīts cilvēku dažādībai kā vērtībai ikdienā un kalpos kā atgādinājums, ka katrs pats varam būt izstumts, ka katrs pats varam būt iecietīgs bez likumiem, kas to nosaka, un veidot ap sevi labvēlīgu un atvērtu vidi

Diskriminācija ir situācija, kad pret kādu indivīdu vai grupu notiek atšķirīga izturēšanās vai attieksme rases, etniskās piederības, politiskās vai reliģiskās, seksuālās orientācijas vai citu pazīmju dēļ. Par diskrimināciju sauc nevienlīdzīgu izturēšanos, kādu tiesību atņemšanu vai ierobežošanu, apspiešanu.