Dažādības novērtējums

Saņemiet ekspertu vērtējumu par esošo situāciju jūsu organizācijā!

Dažādības novērtējumu “Dažādībā ir spēks” Sabiedrības integrācijas fonds organizē ar mērķi veidot atpazīstamu un pozitīvu darba devēju kustību, kas par uzdevumu ikdienas darbā izvirza dažādības veicināšanu uzņēmumos, organizācijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, biedrībās vai nodibinājumos, atzīstot, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas tālākai attīstībai un izcilu rezultātu sasniegšanai ikvienā jomā.

Novērtējums veidots tā, lai ļautu darba devējiem labāk izprast jau paveikto dažādības pasākumu iedzīvināšanā savās organizācijās, kā arī radītu interesi un motivāciju veidot savā darba vietā iekļaujošu darba vidi, veicinātu atvērtību dažādības vadībai un dotu nepieciešamās zināšanas uzsākt vai turpināt konkrētas aktivitātes situācijas uzlabošanai.

Galvenās priekšrocības, ko Latvijas darba devēji saskata dažādu sabiedrības grupu nodarbināšanā un dažādības vadības prakses īstenošanā kopumā, saistītas ar plašākām iespējām piesaistīt talantīgus darbiniekus, uzlabot organizācijas ekonomisko izaugsmi, palielināt darbinieku motivāciju un lojalitāti, kā arī uzlabot mikroklimatu kolektīvā.

Dažādības novērtējuma 2024 nolikums

Pieteikuma anketa Dažādības novērtējumam 2024

Dažādības novērtējuma 2024 anketas jautājumi

Pieteikšanās Dažādības novērtējumam

Sabiedrības integrācijas fonds aicina ikvienu darba devēju gan no privātā, gan publiskā sektora pieteikties bezmaksas Dažādības novērtējumam “Dažādībā ir spēks”. Pieteikties novērtējumam iespējams no šī gada 13. jūnija līdz 6. septembrim!

Pieteikties

Darba devēja ieguvumi

Ikona cilvēks un trīs zvaigznes

Iespēja iegūt dažādībai atvērta darba devēja statusu noteiktā kategorijā, ja dažādības novērtējums sasniedz vismaz 60 % rezultātu.

Ikona ar datoru un meklēšanas rīku

Individuāls ekspertu novērtējums un ierosinājumi uzlabojumiem jūsu organizācijā.

Ikona parakstīts dokuments

Iespēja iegūt digitālo atpazīstamības zīmi, kas apliecina iegūto bronzas, sudraba vai zelta kategoriju. Digitālā zīme, kuru iespējams izmantot publicitātes materiālos un saziņas kanālos, apliecinās, ka esat dažādībai atvērts darba devējs.

Dažādības novērtējuma 2023 laureāti

Desk Time logo Swedbank logo Circle K Starptautiskā lidosta “Rīga” logo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija logo Augstsprieguma tīkls logo Prinful logo Rīgas Dzemdību nams logo VAS “Valsts nekustamie īpašumi” logo KPMG logo Getliņi Eko logo Altum logo Schwenk logo McDonald's logo Elektroniskie sakari logotips

Novērtējumu organizē

Sabiedrības integrācijas fonds - logo
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kā mērķis ir atbilstoši Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju Latvijā. SIF atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora programmu un projektu īstenošanu.

Pieteikšanās Dažādības novērtējumam

Sabiedrības integrācijas fonds aicina ikvienu darba devēju gan no privātā, gan publiskā sektora pieteikties bezmaksas Dažādības novērtējumam “Dažādībā ir spēks”. Pieteikties novērtējumam iespējams no šī gada 13. jūnija līdz 6. septembrim!

Pieteikties

Iepriekšējo gadu novērtējumi