Dažādības vadība

Dažādības vadība ir būtisks aspekts veiksmīgai organizācijas darbībai. Tās mērķis ir veicināt iekļaujošu darba vidi, kurā darbinieki jūtas novērtēti neatkarīgi no to dzimuma, rases, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas, invaliditātes un citiem aspektiem. 

Dažādības vadība sniedz iespēju piesaistīt darbiniekus no dažādām sabiedrības grupām, palielināt produktivitāti un veicināt iekļaujošu darba vidi. Šī pieeja ne tikai sekmē līdztiesību un iekļaušanu, bet arī nodrošina efektīvu diskriminācijas novēršanu.

Dažādības vadības pamatuzdevumi

Ikona darbinieki

Darbinieki

Apzināt darbinieku atšķirīgo pieredzi, zināšanas, pieejas un pārvērst tās uzņēmuma resursos un iespējās.
Ikona Darba vide

Darba vide

Veidot tādu uzņēmuma iekšējo vidi, kas pieņem dažādību un kurā tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem darbiniekiem neatkarīgi no darbinieku vecuma, dzimuma, invaliditātes, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas.
Ikona Klienti

Klienti

Saskatīt savus klientus tādus, kādi viņi ir, tādējādi radot un nodrošinot produktus un pakalpojumus, kas atbilst atšķirīgo klientu vajadzībām.

Latvijas uzņēmēji novērtē dažādības vadības ieguvumus

23%

Talantīgu darbinieku piesaiste un attīstība

23 % Latvijas uzņēmēju kā dažādības vadības ieguvumu saskata darbinieku piesaisti.

Dažādības kompass, 2023
15%

Augstāki finanšu rezultāti

Līdzīgi kā citos starptautiskos pētījumos ir pierādīts, arī 15 % no Latvijas uzņēmējiem kā ieguvumu uzsver labākus finanšu rādītājus.

Dažādības kompass, 2023
13%

Palielinās darbinieku motivācija un lojalitāte

Turpat līdzās ir arī dažādības vadības ieguvums – darbinieku motivācijas un lojalitātes celšana.

Dažādības kompass, 2023
11%

Uzlabojas mikroklimats kolektīvā

Latvijas uzņēmēji bieži norāda, ka, īstenojot dažādības vadību un iekļaujošu darba vidi, kolektīvs ir saliedētāks.

Dažādības kompass, 2023

Ar ko sākt dažādības vadībā?

Pirms dažādības vadības ieviešanas ikvienam uzņēmumam vai organizācijai ir lietderīgi izpētīt pašreizējo stāvokli attiecībā uz dažādību. Kādi ir esošie izaicinājumi un iespējas? Kādas problēmas mēs atrisināsim? Kā tas palīdzēs mūsu darba efektivitātei?

Uzzini ceļvedī

Jaunākie resursi

Lekciju ieraksti

Sabiedrības integrācijas fonds 4.aprīlī ar tiešsaistes vebināru "Iekļaujoša darba vide - konkurētspējas faktors" uzsāka 15 vebināru ciklu par iekļaujošu darba vidi, dažādības vadību un praktiskajiem aspektiem dažādības ieviešanā organizācijās. Par savu pieredzi un ieteikumiem darba devējiem, ko ņemt vērā, veidojot iekļaujošu darba vidi, vebinārā pastāstīja Latvijas neredzīgo biedrības pārstāve, mūzikas skolotāja Vlada Hmeļevska. Ar praktiskiem ieteikumiem dalījās Draugiem Group personāla attīstības un pieredzes vadītāja Agnese Pumpure, savukārt, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns dalījās ar izaicinājumiem diskriminācijai pakļauto darbinieku grupu nodarbinātības jautājumos. Vebināru vadīja un ieskatu iekļaujošas darba vides priekšrocībās sniedza ilgtspējas un dažādības eksperte Dace Helmane.

Dažādības vadība
Iekļaujoša darba vide
Invaliditāte
Piekļūstamība
Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Viedokļi

Podkāsta HR PODCAST PLUS jaunākajā epizodē tā vadītāja Ilze Medne kopā ar personāla vadības speciālisti un organizāciju psiholoģi Elīnu Bulāni un Sabiedrības integrācijas fonda vadītāju Zaigu Pūci diskutēja par dažādības iniciatīvu efektivitāti. Sarunas laikā tika apskatīti aktuālie jautājumi par dažādības un iekļaušanas procesiem gan organizācijās, gan sabiedrībā kopumā. Tika meklētas atbildes uz jautājumiem par to, kas liecina par veiksmīgu dažādības un iekļaušanas kompetences ieviešanu un vai ir iespējams atšķirt formālu pieeju no patiesas ieinteresētības. Tāpat tika analizēti galvenie šķēršļi dažādības un iekļaušanas iniciatīvu īstenošanai uzņēmumos, tai skaitā vadības apņemšanās trūkums un nepietiekama izpratne par dažādības un iekļaušanas principiem.

Dažādības vadība
Iekļaujoša darba vide
Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt katalogu Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts

Pieredzes stāsti

Pieredzes stāsti
Dažādības novērtējuma laureāts AS Video ikona Video ikonas apraksts

AS "Swedbank" 2023. gada Dažādības novērtējumā saņēma Zelta novērtējuma līmeni par izcilu sniegumu un inovatīvu pieeju, īstenojot dažādības vadību, spēju radīt un saglabāt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Dažādības vadība
Iekļaujoša darba vide
Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pieredzes stāsti
Dažādības novērtējuma laureāts Video ikona Video ikonas apraksts

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 2023. gada Dažādības novērtējumā saņēma Zelta novērtējuma līmeni par izcilu sniegumu un inovatīvu pieeju, īstenojot dažādības vadību, spēju radīt un saglabāt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Dažādības vadība
Iekļaujoša darba vide
Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pieredzes stāsti
Dažādības novērtējuma laureāts Video ikona Video ikonas apraksts

SIA “Rīgas Dzemdību nams” 2023. gada Dažādības novērtējumā saņēma Zelta novērtējuma līmeni par izcilu sniegumu un inovatīvu pieeju, īstenojot dažādības vadību, spēju radīt un saglabāt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Dažādības vadība
Iekļaujoša darba vide
Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt visus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts