Darba devēju dažādības novērtējums piesaista 43 dalībniekus, puse – jaunpienācēji

Darba devēju kustības “Dažādībā ir spēks” novērtējumam, ko organizē Sabiedrības integrācijas fonds, 2023. gadā ir pieteikušies 43 darba devēji gan no privātā, gan publiskā sektora. Gandrīz puse no tiem – 20 dalībnieki –  ir šā gada jaunpienācēji un novērtējumu veic pirmo reizi. Tas apliecina, ka Latvijas darba devēju vidē aug izpratne par dažādības vadības un atvērtības lomu un nozīmi. Pēc iesniegto datu izvērtēšanas īpašā dažādības vadībai veltītā pasākumā novembra beigās tiks paziņoti novērtējuma rezultāti un pasniegtas balvas uzvarētājiem.

Novērtējums “Dažādībā ir spēks” notiek jau sesto gadu, kopš kustības dibināšanas iniciatīvā iesaistījušies jau 165 darba devēji, kas savā ikdienas darbā veicina atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss un konkurences priekšrocība. Šogad novērtējumā 58% no dalībniekiem pārstāv biznesu, 26% – valsts un pašvaldību iestādes, 14% – valsts un pašvaldību uzņēmumus, un 1% – nevaldības organizācijas. Reģionālā griezumā gan vēl dominē Rīga (74%), taču dalībnieki ir arī no citiem reģioniem – 11% no Pierīgas, 5% no Kurzemes, 5% no Latgales un 5% no Vidzemes. Novērtējums veicina darba devēju toleranci pret dažādību Latvijā, veido sabiedrībā izpratni, ka dažādība ir resurss, un izceļ labās prakses piemērus.

“Mēs esam Sabiedrības integrācijas fonds, un jau pats nosaukums saka priekšā, kas mūsu darba mērķis ir tāda sabiedrība, kur ikkatrs cilvēks jūtas pieņemts, novērtēts un vajadzīgs. Tādēļ dažādības vadības novērtējums meklē un izceļ tos darba devējus, kas ar savām vērtībām un ikdienas rīcību demonstrē atvērtību pret sabiedrības dažādību Latvijā un savā uzņēmumā vai iestādē,” saka Zaiga Pūce, SIF sekretariāta direktore.

Šī gada novērtējumā “Dažādībā ir spēks” ikviens darba devējs varēs iegūt dažādībai atvērta darba devēja statusu, ja dažādības novērtējumā būs sasniedzis vismaz 60% rezultātu. Plānoti arī īpaši apbalvojumi papildu statusa kategorijās, piešķirot tos darba devējiem, kuri ir paveikuši ko ievērojamu vai nozīmīgu, kas var kalpot par paraugu iedvesmai arī citiem.

Darba devējiem arvien būtiskāk kļūst dažādu ārēju (trešās puses) apliecinājumu saņemšana, kas dod iespēju pastāvīgi informēt klientus, sadarbības partnerus un darbiniekus par savu sniegumu dažādos aspektos. Novērtējums “Dažādībā ir spēks” saturiski ir veidots tā, lai radītu darba devējiem interesi un motivāciju veidot savā darba vietā iekļaujošu darba vidi, veicinātu atvērtību dažādības vadībai un dažādības principu iedzīvināšanai, kā arī dotu nepieciešamās zināšanas uzsākt vai turpināt konkrētas aktivitātes situācijas uzlabošanai.

Dažādības vadība (vecums, dzimums, kultūra, fiziskās īpašības un citi aspekti) ir pieeja organizāciju vadībā, kas izmanto darbinieku dažādību un atšķirības kā potenciālu.