Apmācību programma darba devējiem: darba un privātās dzīves līdzsvars uzņēmumā vai organizācijā

Latvijas Darba devēju konfederācijas izstrādāta e-apmācību programma par darba un privātās dzīves līdzsvaru un iekļaujošu darba vidi. Apmācību programma izstrādāta, lai sniegtu iespēju darba devējiem Latvijā iepazīties ar darba un privātās dzīves līdzsvara praktiskajiem aspektiem, labajiem piemēriem Latvijā un pasaulē un ieteikumiem, kā uzlabot sava uzņēmuma vai organizācijas darbību.