Pieredzes stāsti

“Dažādībā ir spēks” laureāti kategorijā “Mūsu principi” 2020 – Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca

Balva kategorijā "Mūsu principi", kas tiek pasniegta darba devējam, kas demonstrējis gan augstu sniegumu vispārējā organizācijas pieejā dažādības vadības kontekstā, 2020. gadā saņēma VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca".

Balva kategorijā “Mūsu principi”, kas tiek pasniegta darba devējam, kas demonstrējis gan augstu sniegumu vispārējā organizācijas pieejā dažādības vadības kontekstā, saņēma VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”. Institūcija savā darbībā aprobējusi inovatīvas darba metodes medicīnas jomā, tādējādi veicinot klientu apmierinātību ar piedāvātajiem pakalpojumiem. Tēma par cilvēku garīgo veselību ir diezgan sarežģīta un saistās ar vērienīgu apjomu aizspriedumiem gan darba vidē, gan cilvēku individuālajās attiecībās, tāpēc ir nozīmīgi izcelt tos darba devējus, kuru profesionālais darbs ir augsti kvalificēts un risina sabiedrībā šīs sarežģītās tēmas.

Citi resursi

Pieredzes stāsti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 2023. gada Dažādības novērtējumā saņēma Zelta novērtējuma līmeni par izcilu sniegumu un inovatīvu pieeju, īstenojot dažādības vadību, spēju radīt un saglabāt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pieredzes stāsti

SIA “Rīgas Dzemdību nams” 2023. gada Dažādības novērtējumā saņēma Zelta novērtējuma līmeni par izcilu sniegumu un inovatīvu pieeju, īstenojot dažādības vadību, spēju radīt un saglabāt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts