Pieredzes stāsti

“Dažādībā ir spēks” laureāti kategorijā “Mūsu saziņa” 2020 – SIA Grifs AG

Laureāti kategorijā "Mūsu saziņa", kas tiek piešķirta par dažādības vadības elementu ieviešanu savā organizācijā, 2020. gadā ieguva SIA "Grifs AG".

Laureāti kategorijā “Mūsu saziņa”, kas tiek piešķirta par dažādības vadības elementu ieviešanu savā organizācijā, ieguva SIA “Grifs AG”. Uzņēmums nodrošina darba spēka mobilitāti no reģioniem Latvijas ietvaros, kur darba iespējas nav pietiekami plašas, uz reģioniem, kur darbs ir pieejams. Darba spēka mobilitāte Latvijas ietvaros tiek īstenota cieņpilnā un darbinieku personisko vēlmju respektējošā manierē. Darba devējs nodrošina darbinieku izglītošanu par jautājumiem, kas skar komunikāciju un sadarbību starp dažādām kultūratšķirīgām grupām. Darba devējs ievieš informatīvos pasākumus, kas veicina izpratni un motivē uz cieņpilnu rīcību gan uzņēmumā starp darbiniekiem, gan uzņēmuma darbiniekiem, saskarē ar klientiem.

Citi resursi

Pieredzes stāsti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 2023. gada Dažādības novērtējumā saņēma Zelta novērtējuma līmeni par izcilu sniegumu un inovatīvu pieeju, īstenojot dažādības vadību, spēju radīt un saglabāt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pieredzes stāsti

SIA “Rīgas Dzemdību nams” 2023. gada Dažādības novērtējumā saņēma Zelta novērtējuma līmeni par izcilu sniegumu un inovatīvu pieeju, īstenojot dažādības vadību, spēju radīt un saglabāt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts