Plānošanas dokumenti

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

Šīs konvencijas principi ir: a) cilvēkam piemītošās cieņas, personīgās patstāvības, tostarp personīgās izvēles brīvības, un personas neatkarības ievērošana, b) diskriminācijas aizliegums, c) pilnīga un efektīva līdzdalība un integrācija sabiedrībā, d) cieņa pret atšķirīgo un personu ar invaliditāti kā cilvēku daudzveidības un cilvēces daļas pieņemšana, e) iespēju vienlīdzība, f) pieejamība, g) vīriešu un sieviešu vienlīdzība, h) cieņa pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību un pret bērnu ar invaliditāti tiesībām saglabāt savu identitāti.
Pieejams:

Citi resursi

Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts