Plānošanas dokumenti

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam

Plānā ietverti valsts attīstības stratēģiskie mērķi, prioritātes un uzdevumi, lai panāktu Latvijas un ikviena iedzīvotāja izaugsmi un labklājības pieaugumu. Kā būtiski NAP2027 stratēģiskie mērķie noteikti “Vienlīdzīgas iespējas” un “Sociālā uzticēšanās”, paredzot konkrētus soļus nevienlīdzības mazināšanai. Tāpat kā viens no prioritātes “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” rīcības virziena “Saliedētība” uzdevumiem izvirzīts dažādības vadības pieejas veicināšana: “Sabiedrības izpratnes par daudzveidību kā resursu palielināšana, stiprinot starpgrupu un starpkultūru komunikācijas prasmes un saziņas intensitāti, dažādības vadību, kā arī diskriminācijas mazināšanu.”

Citi resursi

Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts