Pētījumi

OECD Dzimumu līdztiesības informatīvais portāls

Portālā ir atrodama informācija, uzticami dati un pētījumi par dzimuma līdztiesības jautājumiem ne tikai OECD dalībvalstīs, bet arī citur pasaulē. Te atrodami pārskati par dažādu valstu īstenotajām dzimumu līdztiesības programmām, kā arī labās prakses piemēri.
Pieejams:

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts