Lai risinātu to iedzīvotāju līdzdalības jautājumus, kuru līdzdalību sabiedrībā kavē sociālas barjeras, piemēram, valodas, kultūras atšķirību, informācijas u. c., kā viens no pamatnostādņu rīcības virzieniem noteikts “Integrācija”. Tā ietvaros tiks veicināta Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu integrācija sabiedrībā un sekmēta iedzīvotāju izpratne par sabiedrības daudzveidību, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām.

Citi resursi

Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts