Paraugi un rīki

Saprātīgu pielāgojumu ieviešana praksē – daudzsološas prakses vadlīnijas (2020)

Vadlīniju mērķis ir uzlabot vispārēju sapratni par to, kas ir saprātīgi pielāgojumi un kā tos ieviest praksē. Vadlīnijās uzmanība ir pievērsta konkrēti saprātīgiem pielāgojumiem un invaliditātei, kā arī uzsvērtas dažas priekšrocības, ko sniedz personu ar invaliditāti nodarbināšana atvērtajā darba tirgū.

Citi resursi

Paraugi un rīki

Viens no dažādības vadības pamatprincipiem ir izpratne, ka viena pieeja un vienāda attieksme pret visiem neder. Proti, lai nodrošinātu vienlīdzīgas darba un izaugsmes iespējas visiem darba ņēmējiem, dažkārt nākas piemērot atšķirīgas attieksmes un vienlīdzības vārdā izturēties dažādi. "PwC Latvija" rakstā aplūkoti pozitīvās diskriminācijas būtiskākie juridiskie aspekti dažādības un iekļaušanas kontekstā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Paraugi un rīki

Baltijas banku asociācijas (Latvijas Finanšu nozares asociācija, Lietuvas banku asociācija, Igaunijas banku asociācija) un finanšu pakalpojumu sniedzēji ir izstrādājuši vienotu starpvalstu ESG jeb vides, sociālās un pārvaldības anketu, kas ļauj standartizēt un vienkāršot datu apkopošanas procesu par Baltijas valstu uzņēmumu ilgtspējās rādītājiem.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts