Paraugi un rīki

Senioru nodarbināšanas vadlīnijas

Nevalstiskā jauniešu organizācija “Global Shapers Riga” sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) ir izstrādājusi vadlīnijas darba devējiem ar mērķi rosināt izvēlēties kā savu potenciālo darbaspēku arī vecāko sabiedrības daļu – seniorus. Vadlīnijas apkopo tādu darba devējiem noderīgu informāciju kā mītu atspēkošanu par senioriem darba vietās, senioru piesaistes kanālus, padomus darba vietas un darba satura pielāgošanai, informāciju par nodokļu niansēm un kontrolsarakstus veiksmīgai senioru nodarbināšanai.
Pieejams:
Saites ikona Saites apraksts Senioru nodarbināšanas vadlīnijas

Citi resursi

Paraugi un rīki

Valoda ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem. Vārdus var izmantot ne tikai domu, viedokļa un jūtu izteikšanai, bet arī radot vidi, kurā ikviens jūtas iekļauts, gaidīts un cienīts. Valodnieces Aigas Veckalnes izstrādātais ceļvedis skaidro, kas ir iekļaujoša valoda, kādi ir iekļaujošas komunikācijas ieguvumi, kā arī ceļvedī apkopoti būtiskākie iekļaujošas valodas ieteikumi un piemēri.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts