Lekciju ieraksti

VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: darba devēju izaicinājumi un ieguvumi

Ir pierādīts, ka skaidriem un saprotamiem kritērijiem vienlīdzīgas darba samaksas noteikšanā uzņēmumā ir ļoti nozīmīga loma darbinieku lojalitātes, motivācijas un produktivitātes veicināšanā, kas pozitīvi ietekmē tā ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju. Savukārt ilgtermiņā šie aspekti būtiski ietekmē arī uzņēmuma kā darba devēja tēlu, kam ir izšķiroša loma darbinieku piesaistē un noturēšanā.

Neraugoties uz to, Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina Latvijā vīriešu darba samaksa par stundas darbu ir vidēji par 22,3% augstāka nekā sieviešu, turklāt šī atšķirība pēdējos gados ir pieaugusi. Ar mērķi noskaidrot, kāpēc pētījumu dati joprojām uzrāda darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm dažādās nozarēs un profesijās, kā šo situāciju varētu mainīt atklāta atalgojuma prakse un kā šāda prakse ietekmē organizācijas mikroklimatu, Labklājības ministrija sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu 2021.gada 10.novembrī organizēja tiešsaistes diskusiju “Vienlīdzīga darba samaksa: darba devēju izaicinājumi un ieguvumi”.

Citi resursi

Lekciju ieraksti

Sabiedrības integrācijas fonds 4.aprīlī ar tiešsaistes vebināru "Iekļaujoša darba vide - konkurētspējas faktors" uzsāka 15 vebināru ciklu par iekļaujošu darba vidi, dažādības vadību un praktiskajiem aspektiem dažādības ieviešanā organizācijās. Par savu pieredzi un ieteikumiem darba devējiem, ko ņemt vērā, veidojot iekļaujošu darba vidi, vebinārā pastāstīja Latvijas neredzīgo biedrības pārstāve, mūzikas skolotāja Vlada Hmeļevska. Ar praktiskiem ieteikumiem dalījās Draugiem Group personāla attīstības un pieredzes vadītāja Agnese Pumpure, savukārt, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns dalījās ar izaicinājumiem diskriminācijai pakļauto darbinieku grupu nodarbinātības jautājumos. Vebināru vadīja un ieskatu iekļaujošas darba vides priekšrocībās sniedza ilgtspējas un dažādības eksperte Dace Helmane.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts