Aicina darba devējus ar saviem pasākumiem iesaistīties Eiropas Dažādības mēnesī

Eiropas Dažādības mēneša logo krāsains pirksta nospiedums uz zila fona

Eiropas Komisija ir pasludinājusi maiju par Dažādības mēnesi ar mērķi veicināt izpratni par dažādības un iekļaušanas nozīmi darba vidē un sabiedrībā. Eiropas Dažādības mēnesis ir Eiropas Komisijas ilgtermiņa apņemšanās nodrošināt daudzveidīgas darba vietas un iekļaujošu sabiedrību. Tā laikā uzņēmumi un organizācijas visā Eiropā tiek aicinātas apvienot spēkus, lai pievērstu uzmanību dažādības un iekļaušanas nozīmei darba vidē un sabiedrībā.


Sabiedrības integrācijas fonds aicina Latvijas darba devējus paust savu nostāju un atbalstu atvērtai un iekļaujošai sabiedrībai, iesaistoties Eiropas Dažādības mēneša iniciatīvā. Tas iespējams, gan organizējot aktivitātes darbiniekiem, gan plašākai sabiedrībai pieejamus pasākumus, lai veicinātu sabiedrībā izpratni par dažādību. Tās var būt izglītojošas lekcijas, tiešsaistes tikšanās un darbnīcas, ekspertu diskusijas, pasākumi un aktivitātes sadarbībā ar nevaldības organizācijām vai pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros darba devēji dalās savā pieredzē, kā organizācijā ikdienā veicināt iekļaušanu un dažādību.


Šogad Eiropas Dažādības mēneša vadmotīvs ir nākotnes sniegtās iespējas nodarbinātībā un darba devēju spēja pielāgoties pārmaiņām. Būtiskākie šo pārmaiņu virzītājspēki ir digitalizācija un automatizācija, mākslīgā intelekta lomas pieaugums, sabiedrības novecošanās, darbaspēka izkliedētība, kā arī patstāvīga nepieciešamība apgūt jaunas prasmes un zināšanas.


“Dažādība un iekļaušana ir stratēģiski svarīgas un neaizstājamas vērtības nākotnes uzņēmējdarbības vides veidošanā. Dažādībai ir īpaša loma radošas, inovatīvas un tehnoloģiski konkurētspējīgas komandas veidošanā. Eiropas Dažādības mēnesis ir lieliska iespēja pievienoties darba devēju pulkam, kas nodrošina atvērtu, iekļaujošu un dažādām sabiedrības grupām pieejamu darba vidi. Tā ir iespēja parādīt saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem un darbiniekiem, ka jūsu organizācijā ikviens ir gaidīts un novērtēts,”

uzsver Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.


Kā dažus no maijā īstenotajiem pasākumiem var minēt sociālā uzņēmuma “Ligero” un biedrības “Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības atbalstam” organizēto Darba iespēju festivālu “Visiem!”, kas norisināsies 24.maijā, Vērmanes dārzā, Rīgā, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā vebināru cikla par dažādības vadību un iekļaujošu darba vidi organizācijās otro vebināru “Kā mērīt dažādību organizācijā”, kas norisināsies 30.maijā tiešsaistē, par kuru vairāk iespējams uzzināt šeit.


Informācija par Eiropas Dažādības mēneša iespējām pieejama šeit.

Ceļvedis idejām, ko īstenot Eiropas Dažādības mēneša ietvaros pieejams šeit.