Viedokļi

Agnese Cimdiņa: Sasodītā dažādība

Dažādības jēdziens daudziem ir apnicis. Daļai ir apnicis, ka viņus apzīmogo kā "citādus" un pamana vien tad, kad nepieciešams dažādību apliecināt publiski. Citi jūtas atstumti, jo netiek iekļauti dažādības kategorijā. Vēl citi īgņojas par to, ka pēkšņi visur jāiekļauj tie "dažādie". Turpretī vairums to, kas sludina dažādības vadību, pat neapzinās, ka viņiem ir vara un privilēģija definēt gan dažādību, gan normalitāti un kādas tam ir sekas. Tāds ir viens no maniem secinājumiem pēc piecu gadu darba ar dažādības vadības jautājumiem. Norvēģu publicists Bjērns Hateruds (Bjørn Hatterud) šo sajūtu ir trāpīgi ietērpis epitetā: sasodītā dažādība!
Pieejams:

Citi resursi

Viedokļi

Podkāsta HR PODCAST PLUS jaunākajā epizodē tā vadītāja Ilze Medne kopā ar personāla vadības speciālisti un organizāciju psiholoģi Elīnu Bulāni un Sabiedrības integrācijas fonda vadītāju Zaigu Pūci diskutēja par dažādības iniciatīvu efektivitāti. Sarunas laikā tika apskatīti aktuālie jautājumi par dažādības un iekļaušanas procesiem gan organizācijās, gan sabiedrībā kopumā. Tika meklētas atbildes uz jautājumiem par to, kas liecina par veiksmīgu dažādības un iekļaušanas kompetences ieviešanu un vai ir iespējams atšķirt formālu pieeju no patiesas ieinteresētības. Tāpat tika analizēti galvenie šķēršļi dažādības un iekļaušanas iniciatīvu īstenošanai uzņēmumos, tai skaitā vadības apņemšanās trūkums un nepietiekama izpratne par dažādības un iekļaušanas principiem.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Viedokļi

Dažādība organizācijās primāri nenozīmē atšķirības izskatā, dzimumā, ādas krāsā vai pārvietošanās veidā. Organizācijās ir redzamā un neredzamā dažādība, ko iespējams novērot indivīdu, grupu, komandu un nodaļu līmenī. Kaut arī potenciāls (un izaicinājumi) slēpjas neredzamajā, mērīt un atskaitīties ir ierasts par redzamo. Kāpēc tas ir problemātiski un kādi tam ir riski? PhD, starptautiski sertificētas dažādības vadības ekspertes, "PwC Latvija" dažādības un iekļaušanas prakses vadītājas Agneses Cimdiņas raksts par dažādības vadības būtību, riskiem un sākotnējo minimuma politiku to novēršanai.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Viedokļi

LTRK podkāsta “Uzņēmēju balss” jaunākajā epizodē LTRK valdes priekšsēdētāja Jāņa Endziņa saruna ar Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktori Zaigu Pūci par iekļaujošas darba vides un dažādības vadības lomu uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanā un diskriminācijas mazināšanā darba tirgū, par to, kā stratēģiska pieeja dažādības vadības īstenošanā uzņēmumā ļauj maksimāli izmantot darbinieku dažādības sniegtās priekšrocības, kā arī par SIF īstenotajiem atbalsta risinājumiem darba devējiem dažādības vadības un iekļaujošas darba vides ieviešanā un īstenošanā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts