Viedokļi

Dažādās mobinga un bosinga izpausmes darba vidē

Latvijas Radio raidījums" Kā labāk dzīvot" pēta, ko un kā darīt, ja nācies saskarties ar mobingu vai bosingu, cik dažādas var būt to izpausmes, un arī to, ko darīt savas psihoemocionālās veselības labā.
Pieejams:

Citi resursi

Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts