Pieredzes stāsti

“Dažādībā ir spēks” laureāti kategorijā “Mūsu darba vide” 2020 – Ventspils reiss

Balva kategorijā "Mūsu darba vide", kas tiek piešķirta par īpašu pieeju darba vides veidošanā gan tehniski, gan sadzīviski, kas veicina dažādu sabiedrības grupu iekļaušanu darba vidē, 2020. gadā saņēma PSIA "Ventspils reiss".

Balva kategorijā “Mūsu darba vide”, kas tiek piešķirta par īpašu pieeju darba vides veidošanā gan tehniski, gan sadzīviski, kas veicina dažādu sabiedrības grupu iekļaušanu darba vidē, saņēma PSIA “Ventspils reiss”. Uzņēmums izveidojis īpašu darba vides kvalitātes sistēmu, kas kalpo kā paraugs ikvienam pakalpojuma sniedzējam pašvaldību līmenī. Darba devējs īsteno aktivitātes, kas respektē ne tikai darbinieku, bet arī klientu identitāti. Ventspils reiss, neskatoties uz konkurences apstākļiem savā nozarē, veic nozīmīgu ieguldījumu darbinieku tālākizglītībā, personiskajā izaugsmē un īsteno projektus, kas nodrošina augstas kvalitātes pakalpojumu saviem klientiem. Pakalpojums tiek veidots respektējot arī ilgtspējīgas attīstības principus vides jomā.

Citi resursi

Pieredzes stāsti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 2023. gada Dažādības novērtējumā saņēma Zelta novērtējuma līmeni par izcilu sniegumu un inovatīvu pieeju, īstenojot dažādības vadību, spēju radīt un saglabāt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pieredzes stāsti

SIA “Rīgas Dzemdību nams” 2023. gada Dažādības novērtējumā saņēma Zelta novērtējuma līmeni par izcilu sniegumu un inovatīvu pieeju, īstenojot dažādības vadību, spēju radīt un saglabāt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts