Pētījumi

SIF pētījums: Dažādības kompass 2023

Dažādības kompass 2023” ir visaptverošs pētījums par aktuālo situāciju diskriminācijas jomā Latvijas darba vidē. Tas sniedz pārskatu gan par sasniegto ceļā uz iekļaujošu sabiedrību, gan par nepieciešamajiem uzlabojumiem un atbalsta pasākumiem.
Pieejams:
Faila ikona Faila apraksts Dažādības kompass 2023

“Dažādības kompass 2023” ir visaptverošs pētījums par aktuālo situāciju diskriminācijas jomā Latvijas darba vidē, kurā tiek izzināts dažādu cilvēku, kuri piedzīvojuši atšķirīgu attieksmi dēļ sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes, reliģijas, seksuālās orientācijas vai vecuma, darba devēju, darba ņēmēju un pretdiskriminācijas ekspertu viedoklis par diskriminācijas cēloņiem, riskiem, izaicinājumiem un risinājumiem. To īstenoja SIF sadarbībā ar pētījumu kompāniju “Kantar” un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR).

Pētījums īstenots 2022.gada novembrī un decembrī, aptaujājot tiešsaistē 402 darba devējus no visas Latvijas, kā arī izzinot darba devēju, darba ņēmēju, pretdisrkiminācijas ekspertu, diskriminācijai pakļauto sabiedrības grupu pārstāvju u.tml. viedokli 9 fokusa grupās, kas norisinājās neklātienē (online).

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts