Pētījumi

Deloitte Global Human Capital Trends 2024

Pētījums sniedz priekšstatu par aktuālo situāciju darba vidē pasaulē, prognozē tendences, kas jau ietekmē un ietekmēs organizācijas. Materiāls pieejams angļu valodā.
Pieejams:
Faila ikona Faila apraksts DI Global Human Capital Trends 2024
Saites ikona Saites apraksts 2024 Global Human Capital Trends

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts