Pētījumi

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) datu bāze un praktisku rīku resurss

EIGE nodrošina ļoti praktisku rīku un noderīgas informācijas kopumu, kas darba devējiem ļauj veikt īstenojamus soļus dzimumu līdztiesības nodrošināšanā savā organizācijā. EIGE ir autonoma Eiropas Savienības iestāde, kas izveidota, lai veicinātu un stiprinātu dzimumu līdztiesību visā Eiropā.
Pieejams:

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts