Pētījumi

ES Pamattiesību aģentūras aptauja (2020)

Šajā ziņojumā sniegti atsevišķi secinājumi no FRA 2019. gada pētījuma par LGBTI cilvēkiem ES un Ziemeļmaķedonijā un Serbijā. Tā ir lielākā šāda veida aptauja, kurā piedalījās gandrīz 140 000 dalībnieku. Tas seko aģentūras pirmajam apsekojumam par LGBT cilvēkiem ES, kas tika veikts 2012. gadā. Jaunās aptaujas rezultāti liecina, ka pēdējo septiņu gadu laikā progress ir neliels.
Pieejams:
Saites ikona Saites apraksts ES Pamattiesību aģentūras aptauja 2020

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts