Pētījumi

ES Pamattiesību aģentūras aptauja (2020)

Šajā ziņojumā sniegti atsevišķi secinājumi no FRA 2019. gada pētījuma par LGBTI cilvēkiem ES un Ziemeļmaķedonijā un Serbijā. Tā ir lielākā šāda veida aptauja, kurā piedalījās gandrīz 140 000 dalībnieku. Tas seko aģentūras pirmajam apsekojumam par LGBT cilvēkiem ES, kas tika veikts 2012. gadā. Jaunās aptaujas rezultāti liecina, ka pēdējo septiņu gadu laikā progress ir neliels.
Pieejams:
Saites ikona Saites apraksts ES Pamattiesību aģentūras aptauja 2020

Citi resursi

Pētījumi

As Europe-based companies tackle the challenges of slowing economies and tight labor markets, pursuing new levers for sustainable, inclusive growth has become an imperative. As McKinsey & Company recent research on accelerating Europe’s competitiveness highlights, Europe is a global leader on inclusion outcomes such as income inequality, social mobility, and social progress. But there is scope to go further in pursuing growth while extending the benefits of inclusivity across communities.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pētījumi

Pētījuma “Naida runa Latvijā – tendences un izaicinājumi” mērķis ir aplūkot naida runas izpausmes, tendences un izplatību Latvijā. Īpaša uzmanība pētījumā tiek pievērsta naida runas izplatībai interneta vidē, jo tajā tā mēdz sasniegt plašu auditoriju. Pētījumā tika izmantotas šādas kvalitatīvas un kvantitatīvās pētījuma metodes:

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pētījumi

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS kopā ar Atvērtās Lietuvas fondu un Atvērtās Igaunijas fondu, reaģējot uz novērojumiem, ka sabiedrībā samazinās spēja uzklausīt un saprast citus, komunikācija starp dažādām kopienām kļūst arvien sarežģītāka, un neiecietība arvien vairāk ir novērojama arī ikdienas komunikācijā, veica pētījumu par neiecietību cilvēku savstarpējā komunikācijā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts