Paraugi un rīki

Latvijas Autisma apvienība: Vadlīnijas cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanai darba tirgū (2016)

Cilvēka labklājības pamats ir darbs, un arī tad, ja dažādu iemeslu dēļ algotu darbu strādāt nav iespējams vai nav nepieciešams, tiek meklētas iespējas sevis nodarbināšanai. Arī cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem darbavietas iegūšana un saglabāšana ir svarīga ikdienas dzīves sastāvdaļa, kas palīdz atrisināt daudzas problēmas un uzturēt dzīves kvalitāti. Tomēr iekļaušanās darba vidē šiem cilvēkiem nav vienkārša, jo nereti, neraugoties uz spēju tikt galā ar saviem tiešajiem darba pienākumiem, problēmas rada iekļaušanās kolektīvā un līdzcilvēku attieksme.

Citi resursi

Paraugi un rīki

Viens no dažādības vadības pamatprincipiem ir izpratne, ka viena pieeja un vienāda attieksme pret visiem neder. Proti, lai nodrošinātu vienlīdzīgas darba un izaugsmes iespējas visiem darba ņēmējiem, dažkārt nākas piemērot atšķirīgas attieksmes un vienlīdzības vārdā izturēties dažādi. "PwC Latvija" rakstā aplūkoti pozitīvās diskriminācijas būtiskākie juridiskie aspekti dažādības un iekļaušanas kontekstā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Paraugi un rīki

Baltijas banku asociācijas (Latvijas Finanšu nozares asociācija, Lietuvas banku asociācija, Igaunijas banku asociācija) un finanšu pakalpojumu sniedzēji ir izstrādājuši vienotu starpvalstu ESG jeb vides, sociālās un pārvaldības anketu, kas ļauj standartizēt un vienkāršot datu apkopošanas procesu par Baltijas valstu uzņēmumu ilgtspējās rādītājiem.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts