Paraugi un rīki

Latvijas Autisma apvienība: Vadlīnijas cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanai darba tirgū (2016)

Cilvēka labklājības pamats ir darbs, un arī tad, ja dažādu iemeslu dēļ algotu darbu strādāt nav iespējams vai nav nepieciešams, tiek meklētas iespējas sevis nodarbināšanai. Arī cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem darbavietas iegūšana un saglabāšana ir svarīga ikdienas dzīves sastāvdaļa, kas palīdz atrisināt daudzas problēmas un uzturēt dzīves kvalitāti. Tomēr iekļaušanās darba vidē šiem cilvēkiem nav vienkārša, jo nereti, neraugoties uz spēju tikt galā ar saviem tiešajiem darba pienākumiem, problēmas rada iekļaušanās kolektīvā un līdzcilvēku attieksme.

Citi resursi

Paraugi un rīki

Valoda ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem. Vārdus var izmantot ne tikai domu, viedokļa un jūtu izteikšanai, bet arī radot vidi, kurā ikviens jūtas iekļauts, gaidīts un cienīts. Valodnieces Aigas Veckalnes izstrādātais ceļvedis skaidro, kas ir iekļaujoša valoda, kādi ir iekļaujošas komunikācijas ieguvumi, kā arī ceļvedī apkopoti būtiskākie iekļaujošas valodas ieteikumi un piemēri.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts