Pētījumi

LU pētījums: Starpkultūru stereotipi un aizspriedumi Latvijā (2020)

LU pētījuma mērķis ir analizēt starpkultūru stereotipu un aizspriedumu izplatību Latvijā. Starpkultūru attiecības ir viens no Latvijas sabiedrības saliedētības balstiem. Tās iezīmē sabiedrības kopējo morāles horizontu un virza sociālo rīcību. Taču starpkultūru attiecības var arī apgrūtināt Latvijas iedzīvotāju sadarbības iespējas, ja tās tiek iegrožotas negatīvos starpgrupu priekšstatos.

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts