Pētījumi

Pētījums „Dažādības vadības situācijas izpēte uzņēmumos”

Pētījumu „Dažādības vadības situācijas izpēte uzņēmumos” veica SIA „Corporate Consulting” un Sabiedriskās politikas centrs „PROVIDUS” laika posmā no 2015. gada 30. aprīļa līdz 2015. gada 30. oktobrim. Pētījuma mērķis bija iegūt datus par izpratnes līmeni un apstākļiem, kas ietekmē dažādības vadības pieejas īstenošanu uzņēmumos Latvijā un apzināt ārvalstu uzņēmumu labās prakses piemērus tās īstenošanā. Pētījumam nepieciešamie dati tika iegūti gan ar kvantitatīvajām, gan kvalitatīvajām datu ieguves un analīzes metodēm: pētījumu apkopošana par dažādības vadību ES valstīs, ekspertu intervijas ar Latvijas mazo, vidējo un lielo uzņēmumu vadītājiem vai vadoša līmeņa darbiniekiem, ārvalstu uzņēmumu dažādības vadības atbildīgajām personām, Eiropas līmeņa dažādības vadības ekspertiem, Latvijas uzņēmējdarbības un cilvēkresursu vadības ekspertiem, kā arī tika veikta Latvijas mazo, vidējo un lielo uzņēmumu darbinieku anketēšana.

Citi resursi

Pētījumi

As Europe-based companies tackle the challenges of slowing economies and tight labor markets, pursuing new levers for sustainable, inclusive growth has become an imperative. As McKinsey & Company recent research on accelerating Europe’s competitiveness highlights, Europe is a global leader on inclusion outcomes such as income inequality, social mobility, and social progress. But there is scope to go further in pursuing growth while extending the benefits of inclusivity across communities.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pētījumi

Pētījuma “Naida runa Latvijā – tendences un izaicinājumi” mērķis ir aplūkot naida runas izpausmes, tendences un izplatību Latvijā. Īpaša uzmanība pētījumā tiek pievērsta naida runas izplatībai interneta vidē, jo tajā tā mēdz sasniegt plašu auditoriju. Pētījumā tika izmantotas šādas kvalitatīvas un kvantitatīvās pētījuma metodes:

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pētījumi

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS kopā ar Atvērtās Lietuvas fondu un Atvērtās Igaunijas fondu, reaģējot uz novērojumiem, ka sabiedrībā samazinās spēja uzklausīt un saprast citus, komunikācija starp dažādām kopienām kļūst arvien sarežģītāka, un neiecietība arvien vairāk ir novērojama arī ikdienas komunikācijā, veica pētījumu par neiecietību cilvēku savstarpējā komunikācijā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts