Pētījumi

PIEKĻŪSTAMĪBAS RADARS: cik piekļūstamas ir Latvijas ietekmīgāko TOP100 uzņēmumu tīmekļvietnes?

Digitālās vides piekļūstamība jau sen nav tikai formāla prasība. Tai ir arī augsts biznesa izaugsmes potenciāls. Proti, ir pierādīts, ka piekļūstamības principu ievērošana digitālo resursu izstrādē nodrošina labāku šo resursu lietošanas pieredzi to lietotājiem, tā veicinot jebkura uzņēmuma ilgtspēju un ekonomisko izaugsmi.

Digitālās vides piekļūstamība jau sen nav tikai formāla prasība. Tai ir arī augsts biznesa izaugsmes potenciāls. Proti, ir pierādīts, ka piekļūstamības principu ievērošana digitālo resursu izstrādē nodrošina labāku šo resursu lietošanas pieredzi to lietotājiem, tā veicinot jebkura uzņēmuma ilgtspēju un ekonomisko izaugsmi.

Ar mērķi noskaidrot, cik stratēģiski digitālās vides piekļūstamības jautājumiem pieiet Latvijas ietekmīgākie TOP100 uzņēmumi, iniciatīvas Piekļūstamība.lv eksperti 2023. gada sākumā veica pētījumu, kura ietvaros tika izvērtētas šo uzņēmumu tīmekļvietnes, raugoties no dažādiem piekļūstamības aspektiem. Tā rezultāti nav iedvesmojoši. Lai arī ir nozares, kurās digitālās vides piekļūstamības jautājumiem tiek pievērsta salīdzinoši liela vērība, kopumā Latvijas ietekmīgāko uzņēmumu attieksme pret šiem jautājumiem ir pavirša.

Gan iniciatīvas Piekļūstamība.lv ekspertu, gan arī LR Labklājības ministrijas un Latvijas Tiesībsarga biroja pārstāvju vērtējumā šī attieksme ir skaidrojama galvenokārt ar zināšanu trūkumu par piekļūstamības pamatideju un pievienoto vērtību. Ņemot vērā, ka Piekļūstamības direktīva Latvijā joprojām ir saistoša tikai publiskajam sektoram, paredzams, ka šo izpratni zināmā mērā palīdzēs veicināt “Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums”, ar ko tiks pārņemtas Eiropas direktīvas par preču un pakalpojumu piekļūstamību prasības.

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts