Pētījumi

PIEKĻŪSTAMĪBAS RADARS: cik piekļūstamas ir Latvijas ietekmīgāko TOP100 uzņēmumu tīmekļvietnes?

Digitālās vides piekļūstamība jau sen nav tikai formāla prasība. Tai ir arī augsts biznesa izaugsmes potenciāls. Proti, ir pierādīts, ka piekļūstamības principu ievērošana digitālo resursu izstrādē nodrošina labāku šo resursu lietošanas pieredzi to lietotājiem, tā veicinot jebkura uzņēmuma ilgtspēju un ekonomisko izaugsmi.

Digitālās vides piekļūstamība jau sen nav tikai formāla prasība. Tai ir arī augsts biznesa izaugsmes potenciāls. Proti, ir pierādīts, ka piekļūstamības principu ievērošana digitālo resursu izstrādē nodrošina labāku šo resursu lietošanas pieredzi to lietotājiem, tā veicinot jebkura uzņēmuma ilgtspēju un ekonomisko izaugsmi.

Ar mērķi noskaidrot, cik stratēģiski digitālās vides piekļūstamības jautājumiem pieiet Latvijas ietekmīgākie TOP100 uzņēmumi, iniciatīvas Piekļūstamība.lv eksperti 2023. gada sākumā veica pētījumu, kura ietvaros tika izvērtētas šo uzņēmumu tīmekļvietnes, raugoties no dažādiem piekļūstamības aspektiem. Tā rezultāti nav iedvesmojoši. Lai arī ir nozares, kurās digitālās vides piekļūstamības jautājumiem tiek pievērsta salīdzinoši liela vērība, kopumā Latvijas ietekmīgāko uzņēmumu attieksme pret šiem jautājumiem ir pavirša.

Gan iniciatīvas Piekļūstamība.lv ekspertu, gan arī LR Labklājības ministrijas un Latvijas Tiesībsarga biroja pārstāvju vērtējumā šī attieksme ir skaidrojama galvenokārt ar zināšanu trūkumu par piekļūstamības pamatideju un pievienoto vērtību. Ņemot vērā, ka Piekļūstamības direktīva Latvijā joprojām ir saistoša tikai publiskajam sektoram, paredzams, ka šo izpratni zināmā mērā palīdzēs veicināt “Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums”, ar ko tiks pārņemtas Eiropas direktīvas par preču un pakalpojumu piekļūstamību prasības.

Citi resursi

Pētījumi

As Europe-based companies tackle the challenges of slowing economies and tight labor markets, pursuing new levers for sustainable, inclusive growth has become an imperative. As McKinsey & Company recent research on accelerating Europe’s competitiveness highlights, Europe is a global leader on inclusion outcomes such as income inequality, social mobility, and social progress. But there is scope to go further in pursuing growth while extending the benefits of inclusivity across communities.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pētījumi

Pētījuma “Naida runa Latvijā – tendences un izaicinājumi” mērķis ir aplūkot naida runas izpausmes, tendences un izplatību Latvijā. Īpaša uzmanība pētījumā tiek pievērsta naida runas izplatībai interneta vidē, jo tajā tā mēdz sasniegt plašu auditoriju. Pētījumā tika izmantotas šādas kvalitatīvas un kvantitatīvās pētījuma metodes:

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pētījumi

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS kopā ar Atvērtās Lietuvas fondu un Atvērtās Igaunijas fondu, reaģējot uz novērojumiem, ka sabiedrībā samazinās spēja uzklausīt un saprast citus, komunikācija starp dažādām kopienām kļūst arvien sarežģītāka, un neiecietība arvien vairāk ir novērojama arī ikdienas komunikācijā, veica pētījumu par neiecietību cilvēku savstarpējā komunikācijā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts