Pētījumi

Sabiedrības saliedētības radara ziņojums (2023)

Pārskata mērķis: apkopot un sistematizēt pēdējo trīs gadu datus, kas attiecas uz sabiedrības saliedētību, kā arī piedāvāt piemērotākās metodes tam, lai nākotnē būtu iespējams noteikt, vai Latvijas sabiedrība kļūst saliedētāka.
Pieejams:

Pārskatu “Sabiedrības saliedētības radara ziņojums: 2023” pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma veidoja Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 2023.gada septembrī un oktobrī.

Pārskata mērķis: apkopot un sistematizēt pēdējo trīs gadu datus, kas attiecas uz sabiedrības saliedētību, kā arī piedāvāt piemērotākās metodes tam, lai nākotnē būtu iespējams noteikt, vai Latvijas sabiedrība kļūst saliedētāka.

Pārskata veidošanas vajadzībām tika izpētīta arī starptautisko organizāciju un citu valstu pieredze un atziņas, mērot sabiedrības saliedētību. Izpētes ietvaros tika fiksēti šādi sabiedrības saliedētības rādītāji, kuru izmaiņas turpmāk būtu regulāri jāmēra tam, lai noteiktu, vai Latvijas sabiedrība kļūst saliedētāka.

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts