Etniskā piederība

Ikona etniskā piederība

Etniskā un rases piederība ir būtiska katra cilvēka identitātes sastāvdaļa. Diskriminācija rases un etniskās piederības dēļ ir izplatīta visā pasaulē, Latvija nav izņēmums – tikai trešajai daļai jeb 34 % Latvijas iedzīvotāju nebūtu iebildumu ne pret vienas etniskās grupas pārstāvjiem kā viņu darba kolēģiem. Cilvēki Latvijā ar lielu piesardzību izturas pret citu tautību un jo īpaši rasu pārstāvjiem – Latvijā tikai 35 % uzskata, ka imigranti var sniegt pozitīvu pienesumu ekonomikas attīstībai, kamēr vidēji Eiropas Savienībā tam piekrīt 55 %.


Arī darba tirgū var notikt un notiek rasu un etniskā diskriminācija. Vienlīdzīgas iespējas tikt pieņemtam darbā, saņemt atalgojumu, strādāt un līdzvērtīgi ar citiem kolēģiem pretendēt uz paaugstinājumu tiešā veidā nosaka to, vai cilvēks var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, uzturēt savu mājsaimniecību, rūpēties par sevi un tuviniekiem, ieguldīt savā un ģimenes izaugsmē.


Diskriminācija pēc rases un etniskās piederības ir aizliegta ES un Latvijas normatīvajos aktos, taču ar juridiskiem risinājumiem nepietiek, lai mazinātu aizspriedumus un lauztu negatīvos stereotipus – tam nepieciešama dziļa izpratnes un attieksmes maiņa.

Kāpēc svarīgi ņemt vērā?

35%

labāki finansiālie rezultāti

Lielāka iespēja gūt labākus finansiālos rezultātus. Rasu un etniskā daudzveidība var palielināt uzņēmuma peļņu.

McKinsey, 2015
70%

lielāka iespēja iegūt jaunus tirgus

Iekļaujoši un dažādību atbalstoši uzņēmumi ir ievērojami labākā pozīcijā, lai iegūtu jaunus tirgus.

Harvard Business Review, 2013
1,7

reizes inovatīvāki

Uzņēmumi, kas veicina darbinieku dažādību un iekļaušanu, gandrīz divas reizes biežāk būs inovāciju līderi savās nozarēs.

Josh Bersin, 2015

Etniskās dažādības izaicinājumi

Etniskā piederība ir piederība sabiedrības grupai, kuru vieno kopīga valoda, kultūra, reliģija, nacionālā piederība un/vai rase. Latviešu valodā mēdz lietot arī apzīmējumu tautība. Etniskā piederība var sakrist ar pilsonību, taču mūsdienās teju neviena valsts nav monoetniska, tajās var līdzāspastāvēt vairākas etniskās grupas. Latvija ir etniski daudzveidīga valsts: kā liecina statistikas dati, 2023. gada beigās ar vismaz 10 cilvēkiem Latvijā bija pārstāvētas 108 tautības.

Neskatoties uz to, ka Latvijas sabiedrība kļūst arvien daudzveidīgāka un mūsu saskarsme ar dažādu etnisko grupu cilvēkiem – arvien biežāka, joprojām pastāv aizspriedumi un negatīva attieksme pret citām etniskajām grupām, kā arī salīdzinoši negatīva attieksme pret imigrāciju un bēgļiem. 2023. gadā Sabiedrības integrācijas fonda veiktais pētījums “Sabiedrības saliedētības radars” liecina, ka Latvijas sabiedrības vairākums uzskata, ka starp dažādām etniskajām grupām Latvijā ir vērojama spriedze.

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētījums “Starpkultūru stereotipi un aizspriedumi Latvijā” atklāj, ka Latvijas sabiedrībā visnoraidošākā attieksme ir pret musulmaņiem un romiem tieši aizspriedumu dēļ. Lai gan daudzi Latvijas darba devēji pauž atvērtību dažādībai, vietējais darba tirgus joprojām nav pietiekami iekļaujošs. Lai veicinātu dažādību darba vietā, ir svarīgi izprast un novērst diskrimināciju, kā arī izmantot dažādību kā resursu, nevis trūkumu.

Kā veicināt etnisko dažādību darba vietā?

  • Izstrādājiet, ieviesiet un vadības līmenī nepārprotami atbalstiet tādu rīcībpolitiku, kas veicina etnisko un nacionālo dažādību un novērš diskrimināciju.
  • Organizējiet apmācības par etnisko dažādību un starpkultūru jautājumiem, lai darbinieki saprastu un cienītu dažādās identitātes.
  • Organizējiet pasākumus un svinības, kas iedrošina cilvēkus dalīties ar savas nacionālās kultūras tradīcijām. 
  • Nodrošiniet karjeras izaugsmes iespējas dažādu etnisko grupu pārstāvjiem līdz pat augstākās vadības līmenim.
  • Ja ir tāda iespēja, pielāgojiet darba laika grafiku tā, lai tas atspoguļotu dažādu kultūru svinības un brīvdienas.
  • Nodrošiniet atvērtu komunikāciju par etnisko dažādību, dodot iespēju darbiniekiem izteikt savas bažas un viedokļus.

Organizācijas

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) logo

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)

Īsteno projektus un programmas, kas atbalsta un veicina sabiedrības integrāciju un dažādību.
Patvērums “Drošā māja”

Biedrība “Patvērums “Drošā māja””

Organizācija sniedz atbalstu trešo valstu pilsoņiem Latvijā, tai skaitā bēgļiem, patvēruma meklētājiem, personām ar alternatīvo statusu. Var konsultēt arī par etniskās piederības dažādības jautājumiem.
Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” logo

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” logo

Biedrība sniedz palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, kā arī organizē dažādus pasākumus, lai veicinātu integrāciju un sadarbību starp dažādām kultūrām.
Latvijas Cilvēktiesību centrs

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Nodarbojas ar integrācijas, diskriminācijas un naida noziegumu novēršanu, patvēruma, migrācijas un pamatbrīvību jautājumiem, kā arī cilvēktiesību jautājumiem slēgtajās iestādēs.
“Make room”

“Make room”

Latvijas pārstāvniecība starptautiskai organizācijai, kas nodarbojas ar sociālo pārmaiņu veidošanu un stiprināšanu.

Cilvēku pieredzes stāsti

Visi cilvēku pieredzes stāsti Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts

Citi resursi

Pētījumi

Dažādības kompass 2023” ir visaptverošs pētījums par aktuālo situāciju diskriminācijas jomā Latvijas darba vidē. Tas sniedz pārskatu gan par sasniegto ceļā uz iekļaujošu sabiedrību, gan par nepieciešamajiem uzlabojumiem un atbalsta pasākumiem.

Dzimums
Etniskā piederība
Invaliditāte
Piekļūstamība
Reliģiskā piederība
Seksuālā orientācija
Vecums
Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts