Paraugi un rīki

Rokasgrāmata “Dzimuma aspekta integrēšana valsts un pašvaldību budžeta procesos”

Rokasgrāmata ir izstrādāta pētījuma “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos” ietvaros. Pētījums veidots sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Citi resursi

Paraugi un rīki

Valoda ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem. Vārdus var izmantot ne tikai domu, viedokļa un jūtu izteikšanai, bet arī radot vidi, kurā ikviens jūtas iekļauts, gaidīts un cienīts. Valodnieces Aigas Veckalnes izstrādātais ceļvedis skaidro, kas ir iekļaujoša valoda, kādi ir iekļaujošas komunikācijas ieguvumi, kā arī ceļvedī apkopoti būtiskākie iekļaujošas valodas ieteikumi un piemēri.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts