Lekciju ieraksti

Vebinārs “Vienlīdzība, dažādība un iekļaušana muzejos ilgtspējīgas attīstības paradigmā un ārpus tās”

Vebinārs “Vienlīdzība, dažādība un iekļaušana muzejos ilgtspējīgas attīstības paradigmā un ārpus tās”, kas norisinājās 2020. gada 18. maijā kā daļa no ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) rīkotās Starptautiskās muzeju dienas programmas. To organizēja Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru projekta "Bridge 47" ietvaros.

10:00 Kas ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi un kā tie saistīti ar mūsu ikdienu un darbu? Inese Vaivare, biedrības “LAPAS” direktore (latviešu valodā / in Latvian)

29:57 Ilgtspējīgas attīstības mērķi muzeju vidē Latvijā: ideju ierobežojumi un potenciāls. Elīna Vikmane, Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Muzeju biedrība (latviešu valodā / in Latvian)

1:12:03 Vienlīdzība, dažādība un iekļaušana muzejos ilgtspējīgas attīstības paradigmā un ārpus tās. Dr. Višnja Kisića, Novisadas universitāte, Belgradas Mākslas Universitātes UNESCO katedra (Serbija) (ar tulkojumu latviešu valodā)

Citi resursi

Lekciju ieraksti

Sabiedrības integrācijas fonds 4.aprīlī ar tiešsaistes vebināru "Iekļaujoša darba vide - konkurētspējas faktors" uzsāka 15 vebināru ciklu par iekļaujošu darba vidi, dažādības vadību un praktiskajiem aspektiem dažādības ieviešanā organizācijās. Par savu pieredzi un ieteikumiem darba devējiem, ko ņemt vērā, veidojot iekļaujošu darba vidi, vebinārā pastāstīja Latvijas neredzīgo biedrības pārstāve, mūzikas skolotāja Vlada Hmeļevska. Ar praktiskiem ieteikumiem dalījās Draugiem Group personāla attīstības un pieredzes vadītāja Agnese Pumpure, savukārt, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns dalījās ar izaicinājumiem diskriminācijai pakļauto darbinieku grupu nodarbinātības jautājumos. Vebināru vadīja un ieskatu iekļaujošas darba vides priekšrocībās sniedza ilgtspējas un dažādības eksperte Dace Helmane.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Lekciju ieraksti

Ir pierādīts, ka skaidriem un saprotamiem kritērijiem vienlīdzīgas darba samaksas noteikšanā uzņēmumā ir ļoti nozīmīga loma darbinieku lojalitātes, motivācijas un produktivitātes veicināšanā, kas pozitīvi ietekmē tā ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju. Savukārt ilgtermiņā šie aspekti būtiski ietekmē arī uzņēmuma kā darba devēja tēlu, kam ir izšķiroša loma darbinieku piesaistē un noturēšanā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts