Pētījumi

Ziņojums “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un darba devēju labā prakse”

Latvijas darba devēju konfederācijas sagatavotais ziņojums, kurā tiek pētīti darba un privātās dzīves līdzsvara dažādie aspekti un analizēts tiesiskais regulējums un labā prakse Latvijā. Izdevuma mērķis ir palīdzēt noteikt labāko pieeju, kas Latvijā var sniegt atbildi uz darbinieku faktiskajām vajadzībām un darba devēju iespējām nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Citi resursi

Pētījumi

As Europe-based companies tackle the challenges of slowing economies and tight labor markets, pursuing new levers for sustainable, inclusive growth has become an imperative. As McKinsey & Company recent research on accelerating Europe’s competitiveness highlights, Europe is a global leader on inclusion outcomes such as income inequality, social mobility, and social progress. But there is scope to go further in pursuing growth while extending the benefits of inclusivity across communities.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pētījumi

Pētījuma “Naida runa Latvijā – tendences un izaicinājumi” mērķis ir aplūkot naida runas izpausmes, tendences un izplatību Latvijā. Īpaša uzmanība pētījumā tiek pievērsta naida runas izplatībai interneta vidē, jo tajā tā mēdz sasniegt plašu auditoriju. Pētījumā tika izmantotas šādas kvalitatīvas un kvantitatīvās pētījuma metodes:

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pētījumi

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS kopā ar Atvērtās Lietuvas fondu un Atvērtās Igaunijas fondu, reaģējot uz novērojumiem, ka sabiedrībā samazinās spēja uzklausīt un saprast citus, komunikācija starp dažādām kopienām kļūst arvien sarežģītāka, un neiecietība arvien vairāk ir novērojama arī ikdienas komunikācijā, veica pētījumu par neiecietību cilvēku savstarpējā komunikācijā.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts