Dažādības novērtējums 2018

Dažādības novērtējums aizsākās ar kustību “Dažādībā ir spēks”, kas tika izveidota 2018. gadā. Pirmajā kustības darbības gadā tai pievienojās un pašnovērtējumu “Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai” veica 17 tālredzīgas darba vides stiprināšanā ieinteresēti darba devēji, kuri apzinājās, ka tā darbinieks ir vērtība un to dažādība ir spēks. Iesniegtos pašnovērtējumus analizēja ekspertu komisija.

Brīvprātīga darba devēju kustība „Dažādībā ir spēks” tika aizsākta, lai apvienotu uzņēmējus, organizācijas – biedrības un nodibinājumus, valsts un pašvaldības iestādes, kas savā ikdienas darbā vēlas veicināt atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, dažādība ir iespēja un dažādība ir konkurences priekšrocība.

Foto no dažādības novērtējuma 2018 - pasākuma laureāti ar diplomiem

Laureāti

2018. gadā par veiksmīgākajiem dažādības vadības un iekļaujošas darba vides ieviesējiem tika atzīti “Latvijas Samariešu apvienība”, “SilJa”, “Draugiem Group”, “Wunder Latvia” un “Paulig Coffee Latvia”.

Laureāti kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” – SIA “Wunder Latvia”

SIA “Wunder Latvia” ir Eiropas lielākā digitālā aģentūra, kas specializējas atvērtās satura vadības sistēmas “Drupal” projektu izstrādē, izmantojot “Agile” projektu vadības pieeju. Wunder apvieno talantīgus programmētājus, kuri klientiem Latvijā un ārvalstīs izstrādā biznesa orientētus IT risinājumus. Uzņēmuma politika attiecībā uz dažādību veidojas atbilstoši tirgus izaicinājumiem. Šajā uzņēmumā dara visu, lai noturētu darbiniekus, komunicētu ar viņiem īslaicīgā prombūtnē (māmiņas bērna kopšanas atvaļinājumā). Uzņēmums nodrošina labu reputāciju, atpazīstamību, lai kļūtu par primāro izvēli darba meklētāju vidū reģionā.

Laureāti kategorijā “Mūsu saziņa” – SIA “Paulig Coffee Latvia”

SIA “Paulig Coffee Latvia” nodarbojas ar kafijas vairumtirdzniecību. Lai veicinātu darba efektivitāti, šajā uzņēmumā tiek daudz komunicēts ar darbiniekiem, viņu nepieciešamības, vēlmes tiek izzinātas jau pēc pirmā nostrādātā mēneša, un komunikācija turpinās nepārtraukti, īstenojot tiešām to nepieciešamību. Uz vērtībām balstīta stratēģija, kas iekļauta uzņēmuma stratēģijā, pārņemta no mātes kompānijas. Uzņēmumā darbojas īpaša veselības veicināšanas programma. Uzņēmums investē jauniešos, tādējādi veicinot zināšanu nodošanu potenciālajiem darba tirgus dalībniekiem.

Laureāti kategorijā “Mūsu darbinieki” – biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir brīvprātīga, neatkarīga, kompetenta, inovatīva, dinamiska un uz praktisku rīcību orientēta sabiedriskā labuma organizācija, kā devīze ir “palīdzēt dzīvot”. Daži no biedrības darbības virzieniem ir labdarība, apmācības, medicīniskie un aprūpes pakalpojumi, interešu aizstāvība un pilsoniskā līdzdalība. Organizācija piesaista un notur darbiniekus no dažādām grupām un dažādos vecumos. Šajā organizācijā jautājumi par diskrimināciju un tās novēršanu iestrādāti jau Statūtos. Lai uzlabotu savu darbu un klientu apmierinātību, tiek organizētas tikšanās ar klientiem, lai izanalizētu uzlabojamās un attīstāmās lietas.

Laureāti kategorijā “Mūsu principi” – SIA “SilJa”

SIA “SilJa” ir lauksaimniecības tehnikas serviss, kas piedāvā pakalpojumus jaunās tehnikas montāžai un palaišanai darbā, apmāca klientus darbam ar jauniegūto tehniku, apkalpo tehniku garantijas un arī pēcgarantijas periodā un sniedz konsultācijas par tehnikas izmantošanu un regulēšanu. Dažādība ir uzņēmuma politika. Uzņēmums iesaistās dažādos projektos, piemēram, sniedz darba iespējas tiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā, kā arī ir gatavi iesaistīties bēgļu vai cilvēku ar alternatīvo statusu nodarbinātībā. Tiek nodrošināts “darbinieku labumu grozs”.

Laureāti kategorijā “Mūsu darba vide” – AS “Idea Bits” (Draugiem Group)

AS “Idea Bits Latvia” (Draugiem Group) ir Informācijas tehnoloģiju (IT) sabiedrība, kas nodarbojas ar dažādu IT risinājumu ieviešanu. Pazīstams ar tādiem zīmoliem kā “draugiem.lv”, “perkamkopa.lv”, “Printful” u. c. Darba vide, kurā tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem darbiniekiem neatkarīgi no to vecuma, dzimuma un citām atšķirībām. Uzņēmumā dara visu, lai nodrošinātu un uzlabotu mikroklimatu darbiniekiem, notiek darba vides pielāgošana. Ir darbinieki, kuri, pamēģinot darba attiecības citur, vēlas atgriezties, viņi, protams, tiek gaidīti atpakaļ.

Eksperti

Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Salvis Roga

Eksperts uzņēmējdarbības vides jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Rasma Pīpiķe

Eksperte dažādības vadības jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Gunta Anča

Eksperte darba vides un procesu pieejamības jautājumos

Iepriekšējo gadu novērtējumi