Dažādības novērtējums 2019

2019. gadā pašnovērtējumam “Dažādībā ir spēks”  pieteicās 31 darba devējs. Pašnovērtējumu veica darba devēji no visiem sektoriem – uzņēmējdarbība, valsts pārvalde un nevaldības organizācijas.

Dažādības novērtējuma mērķis ir veidot atpazīstamu un pozitīvu darba devēju kustību, kas par uzdevumu ikdienas darbā izvirza dažādības veicināšanu uzņēmumos, organizācijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, biedrībās vai nodibinājumos, atzīstot, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas tālākai attīstībai un izcilu rezultātu sasniegšanai ikvienā jomā.

Divu čellistu priekšnesums

Laureāti

2019. gadā par veiksmīgākajiem dažādības vadības un iekļaujošas darba vides ieviesējiem tika atzīti SIA “SCHWENK Latvija”, SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”, Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), AS “Draugiem Group”, SIA “Paulig Coffee Latvia”.

Laureāti kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” – Draugiem Group

Rīgā un Cēsīs bāzētais tehnoloģiju uzņēmums AS Draugiem Group apbalvots kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” par dažādības vadības principu popularizēšanu un iekļaujošas vides veicināšanu. Uzņēmums veic nozīmīgu ieguldījumu jauniešu izglītošanā gan IT nozarē, gan atbildīgas uzņēmējdarbības jomā. Ikviens produkts un pakalpojums, ko attīsta šis uzņēmums, ir saistīts ar noteiktas jomas problēmu risināšanu un atbildīgu attieksmi pret pasauli, kurā jauninājumi tiek ieviesti.

Laureāti kategorijā “Mūsu saziņa” – Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža

Kategorijā “Mūsu saziņa” balvu saņēma privātā mācību iestāde SIA Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža no Rīgas par dažādības vadības elementu ieviešanu, dalīšanos labajā praksē un dažādu sabiedrības grupu iekļaušanas darba vidē veicināšanu. Apzinoties, ka pārstāvētā nozare ir izteikti “sievišķīga”, koledža izveidojusi īpašu projektu, lai piesaistītu kosmetoloģijas profesijai vīriešus.
Pieredzes stāsti
Video ikona Video ikonas apraksts

Kategorijā “Mūsu saziņa” balvu 2019. gadā saņēma privātā mācību iestāde SIA Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža no Rīgas par dažādības vadības elementu ieviešanu, dalīšanos labajā praksē un dažādu sabiedrības grupu iekļaušanas darba vidē veicināšanu.

Dažādības vadība
Dzimums
Iekļaujoša darba vide
Pieredzes stāsti

Laureāti kategorijā “Mūsu darbinieki” – Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) Jūrmalā, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, ieguva balvu kategorijā “Mūsu darbinieki”. Žūrija augstu novērtēja jūrmalnieku individuālo pieeju ikvienam darbiniekam, elastīgos risinājumus un atbildīgu attieksmi, strādājot ar darba kolektīvu. SIVA, neraugoties uz diezgan lieliem izaicinājumiem atrast un iesaistīt nepieciešamos darbiniekus, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai visur, kur iespējams, iesaistītu dažādu sociālo grupu pārstāvjus, īpaši novērtējot katra individuālā darbinieka prasmes un iespējas.
Pieredzes stāsti
Video ikona Video ikonas apraksts

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) Jūrmalā, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, 2019. gadā ieguva balvu kategorijā “Mūsu darbinieki”.

Dažādības vadība
Iekļaujoša darba vide
Pieredzes stāsti

Laureāti kategorijā “Mūsu principi” – Paulig Coffee Latvia

Kategorijā “Mūsu principi” par uzvarētāju pasludināts kafijas vairumtirdzniecības uzņēmums SIA Paulig Coffee Latvia. Uzņēmuma vadība saglabā un praktizē mātes kompānijas izteiktos principus attieksmē pret vidi, atbildīgu ražošanu un atbildību pret saviem darbiniekiem. 2019. gadā Rīgā strādājošā kompānija īpaši izcēlusi katra darbinieka dzimto vietu, dāvinot vietējiem iedzīvotājiem 100 kafijas tases bez maksas. Tomēr tā ir tikai aisberga redzamā daļa – ikdienā uzņēmums atbalsta jauniešus no sociāli mazaizsargātām grupām un sniedz atbalstu jauniešiem karjeras attīstībā.

Laureāti kategorijā “Mūsu darba vide” – SCHWENK Latvija

Kategorijā “Mūsu darba vide” par uzvarētāju tika pasludināta SIA “SCHWENK Latvija” (iepriekš – CEMEX) par īpašu pieeju darba vides veidošanā Brocēnu cementa rūpnīcā. Ražošanas uzņēmums veicina dažādu sabiedrības grupu iekļaušanu darba vidē, īpaši ievērojot jaunākās pieejas darba vides uzlabošanā. SCHWENK būtisku uzmanību pievērš tieši darba vides pielāgošanai, kas saistīta ar drošību darba vidē, uzsverot, ka katru cilvēku mājās gaida ģimene un draugi un ka nav pieļaujama cilvēka ciešana darba vidē. Šo pieeju uzņēmums īsteno ne tikai savā uzņēmumā, bet arī sadarbībā ar saviem apakšuzņēmumiem un piegādātājiem.

Eksperti

Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Dace Kolāte

Eksperte uzņēmējdarbības vides jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Rasma Pīpiķe

Eksperte dažādības vadības jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Gunta Anča

Eksperte darba vides un procesu pieejamības jautājumos

Iepriekšējo gadu novērtējumi